Anmeldelse

Foto: Omslag til bogen Forkynd for børn

Forkynd for børn

Carl Fr. Wisløff
LogosMedia 2017
32 sider, 29,95 kroner
Helle Agerbo

I forordet til dette hæfte står der, at det primært henvender sig til medarbejdere i børnearbejdet og til forældre, men enhver, som ønsker klarhed over lov og evangelium, får god hjælp. Det er også den følelse, jeg sidder tilbage med. Jeg kan varmt anbefale alle at læse dette hæfte.

Jeg vil uden tvivl læse den igen og tage den frem til personlig brug og i formidlingen til børn. 

Dette lille hæfte er let læseligt og meget berigende. Jeg synes meget godt om, at der i begyndelsen klart og enkelt bliver redegjort for, hvilken rolle lov og hvilken rolle evangelium har for ”det at blive et Guds barn”. 

Carl. F. Wisløff mener, det er vigtigt, at vi som medarbejdere i børne- og juniorarbejdet har den rette forståelse af lovens og evangeliets rolle i forhold til frelsen for at kunne formidle det videre på den rigtige måde. Jeg kan kun være enig i dette.

Ligeledes mener Carl F. Wisløff, at vi skal passe på med ikke at pakke forkyndelsen til børn og juniorer for meget ind i ”Gud er god, Gud hjælper os med mere.”  Vi har et ansvar for at forkynde lov og evangelium til børn og juniorer. Vi må formidle det enkelt og simpelt. Hvordan man kan gøre det, synes jeg, dette hæfte kommer glimrende omkring.  

Jeg er glad for de mange bibelhenvisninger, der er i hæftet. Jeg tænker, at de er meget brugbare i forberedelsen til børne- juniormødet, når man kommer ind omkring disse emner.  

Alt i alt et meget berigende og brugbart hæfte om lov og evangelium.

Bragt i Tro & Mission 05/2017

Tilføj kommentar

Foto: Helene og Kristian Munk Andersen
Helene og Kristian Munk Andersen
I den svære periode var der mennekser i hele Danmark, der bad for familien, og der var et stort forbønsnetværk, som Helene og Kristian Munk...
Peter Jensen

Forvandlende fællesskab er statementet på Efterskolen Solgården, for det er netop, hvad skolen ønsker for sine elever, blandt andet via mødet med Jesus i Bibelen, voksne,...