Anmeldelse

Forside af bogen "Gud, mig og min næste"

Gud, mig og min næste

Birger Reuss Schmidt m.fl.
LogosMedia i samarbejde med Luthersk Mission og Københavnerkirken
56 sider, 49,95 kroner
Mathias Secher Rom

En dagligdag, der går i takt med min Kristusidentitet. Reuss Schmidt m.fl. er på en stor mission med dette lille studiehæfte. Med omhu og blik for detaljerne har de sammensat en studiepakke, hvor gruppens udpegede leder guider en lille gruppe igennem syv aftener – og tiden imellem aftenerne.

Hvert afsnit rummer en studiedel, spørgsmål til samtale, praktiske skridt til næste studiegang samt lidt til læsning og refleksion alene derhjemme. 

Pakken er nøje gennemtænkt, så den bedst muligt understøtter missionen.

Resultatet er hamrende godt! Min relation til Kristus knyttes tæt til min relation til andre mennesker. Min hverdag får himmelskær, fordi jeg bliver bevidst om, hvordan måltider, handleture, arbejde og nabohygge kan være langsomme skridt i Guds store mission. Fællesskabet i menigheden filtres ind i de relationer, jeg har uden for menigheden. 

Studiehæftet har i mine øjne stort potentiale. For nogle kan det blive en øjenåbner og en hjælp til helt grundlæggende at finde på plads i livet. Det er nærmest terapeutisk i ordets bedste forstand, hvis læserne tør lade sig udfordre og følge studiets fremgangsmåde.

Men hvor er prismærket? Forfatterne betoner, at det kristne liv i højere grad handler om at være end at gøre. Det handler om at flytte missionsperspektivet ind i de ting, jeg allerede gør. 

Jeg er ganske enig, men jeg kan også se, at det har sin pris. Det kræver for eksempel tid at opbygge relationer til andre mennesker, og tid er en dyrebar valuta i dagens Danmark. I praksis tager det længere tid at spise med min nabo end at spise selv. Min vens kalender passer næppe med min børneklub mandag, badminton onsdag, missionshus torsdag og familiebesøg lørdag. 

Når læserne ikke opfordres til også at give afkald, risikerer det at spænde ben for alt det gode, studiehæftet giver. Det kræver afkald at gå i takt. Denne pris savner jeg, at forfatterne italesætter. 

Derfor: Det er et dyrebart studiehæfte! Brug det – og vær klar til at betale prisen.

Bragt i Tro & Mission 21/2017

 

Tilføj kommentar

foto: Signe & Michael Birkmose Line
Signe & Michael Birkmose Line
Signe og Michael Birkmose Linde har været igennem en proces, hvor deres gudsbillede er blevet justeret. Der er nogle af deres tidligere fore...
Kaja Lauterbach

”Det her vidner om, at vi nogle gange får et helt andet – og meget bedre – svar på vores bøn end det, vi selv regner med og håber på.”

Det siger Peter Sejergaard-...