Ansatte i Danmark

LMBU

Diakoni

Forkyndelse

Nærradio

Tværkulturelt

Andre

Ansatte Sekretariatet

Missionskonsulentteam

Resurseteam

Ledelsesteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Tanzania

Etiopien

Peru

Cambodja

Flemming Stidsen
Flemming Stidsens billede
Frimenighedspræst
Herning
Danmark

Født

1955

Udsendt

september 2016

Ansat siden

2016

Missionær for LM i Peru fro 2007-2013
Forretningsfører i Lærernes Missionsforening

Ansat af LM Kirken i Herning