Ansatte i Danmark

Forkyndelse

Tværkulturelt

Diakoni

LMBU

Nærradio

Andre

Hverdagsmission

Ansatte Sekretariatet

Missionskonsulentteam

Resurseteam

Ledelsesteam

Andre

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Tanzania

Cambodja

Peru

Merete og Roar Steffensen
MR Steffensens billede
Missionærer
Arequipa
Peru

Ansat siden

2013

Merete (mds@dlm.dk):
Født 31.05.1973
Uddannet i muskividenskab fra Aarhus Univeresitet
LM-missionær i Peru 2002-2007
Musikkonsulent i Indre Mission
Lærer på Det kristne Gymnasium i Ringkøbing 

Roar (rks@dlm.dk):
Født 07.04.1973

Undervisning på præsteuddannelsen SETELA og opfølgning i menighederne.

Fra 2012-2019 pendlermissionær til Peru, hvor han producerede bibelundervisning på video til brug for den Lutherske Kirke. Manuskripter blev forberedt i Danmark, og Roar rejste til Peru en måneds tid om året for at optage undervisningen, præsentere materialet og undervise i rundt om i kirken og på bibelskolen.

Cand.teol. 2002

Valgmenighedspræst i Hedensted Valgmenighed fra august 2012
Generalsekretær i Bibellæser-Ringen 2007-2012
LM-missionær i Peru 2002-2007