Ansatte i Danmark

Forkyndelse

LMBU

Tværkulturelt

Nærradio

Diakoni

Hverdagsmission

Andre

Ansatte Sekretariatet

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Ledelsesteam

Kommunikationsteam

Andre

Ansatte Internationalt

Tanzania

Cambodja

Peru

Ritha og Flemming Hansen
Ritha og Flemming Hansens billede
Missionærer i Tanzania
Iringa
Tanzania

Ritha Hansen
Født. 29.01.1950
Ad hoc opgaver

Flamming Hansen. (fh@dlm.dk)
Født.26.07.1955
Undervisning på Ilambilole Bibelskole for nomadestammer
Kurser for præstepar i samarbeje med den lutherske kirke i Tanzania

Missionær i Tanzania 1986.1998
Præst i frimenigheden Aroskirken 2006-2019
Pendlermissionær til Tanzania 2013-2019