BED FOR: 
Skjern/Tarm LMU - 

Praktisk hjælp giver samtaler om tro

  • Tak for, at vi kan elske vores medmennesker, fordi Gud elskede os først
  • Bed om, at Gud må give kræfter, lyst og mod til at møde vores næste, der hvor de er
  • Bed om, at mennesker må møde Jesus gennem praktisk hjælp og hjælpende hænder

Bed for Danmark

I 2018 vil vi gerne styrke bøn i Luthersk Mission.

På denne side kan du finde ressurser og inspiration til bøn -
både til din egen bøn og til bønnen i din menighed.

> Evangeliet til danskerne

Luthersk Mission vil gerne starte arbejde flere steder i Danmark.
​Samtidig vil vi gerne styrke de allerede etablerede fællesskaber, hvor der kun er få.

Se, hvor LM har arbejde nu, og nye tiltag, så flere må lære Gud at kende.

> Tættere på Gud

En anden styrke ved et øget fokus på bøn er, at vi også selv kommer tættere på Gud, når vi beder, sådan at han kan virke gennem os.

Find inspiration til bøn og læs andres vidnesbyrd om bøn her.