BED FOR: 
Lejrbørn fra ikke-kirkelige hjem - 

Sildestruplejren på Lolland-Falster

•    Tak for deltagerne på kyllingelejren og lydhørheden!
•    Bed om, at deltagerne på sommerens lejre må vokse i troen på Jesus!
•    Bed for børnene fra udfordrede familier, at de må være trygge på lejren!

Bed for Danmark

I 2018 vil vi gerne styrke bøn i Luthersk Mission.

På denne side kan du finde ressurser og inspiration til bøn -
både til din egen bøn og til bønnen i din menighed.

> Evangeliet til danskerne

Luthersk Mission vil gerne starte arbejde flere steder i Danmark.
​Samtidig vil vi gerne styrke de allerede etablerede fællesskaber, hvor der kun er få.

Se, hvor LM har arbejde nu, og nye tiltag, så flere må lære Gud at kende.

> Tættere på Gud

En anden styrke ved et øget fokus på bøn er, at vi også selv kommer tættere på Gud, når vi beder, sådan at han kan virke gennem os.

Læs andres vidnesbyrd om bøn, og del dine egne oplevelser her