Båndet 3/2018

Glimt fra LMH og artikler: Henrik Nymann Eriksen: Tre (uskyldige fristelser; Daniel Burgdorf: Biler og bibel; Christian Maymann: Romerbrevet III; Peter Greek Kofod: Kristi Himmelfart