Båndet 5/2016

Glimt fra LMH og artikler: Henrik Nymann Eriksen: At leve med fortabelsen, Ellen Esmarch Pedersen: Kristus i centrum i et selvcentreret samfund