Gratisartikel: Jesus er Guds emoji - en juleprædiken

Hvis vi gerne vil vide, hvilken stemning Gud er i, når han tænker på os, må vi se på Jesus. Han afslører, hvordan Gud er os stemt.

Af Robert Bladt

I mange lande er det blevet kutyme at kåre ”årets ord”. I England vakte Oxford Dictionary i 2015 en del opsigt, da de gode folk valgte at kåre et ord, som slet ikke er et ord. Det stammede ikke engang fra England, og det kommer nok aldrig med i en af deres højt respekterede ordbøger.

Det var derimod et lille piktogram, en såkaldt ”emoji”. En slags ”billedord”, som mest bruges i kommunikation på sociale medier og i elektroniske tekstbeskeder. Det var endda en ganske bestemt emoji, nemlig den på verdensplan mest anvendte: ”Græder af grin”.

Mange sprogkyndige synes ikke, der er noget at grine ad. Det var der nu heller ikke, da Dansk Sprognævn kårede årets ord i Danmark. De kårede nemlig ordet ”flygtningestrømme”. 

Viser afsenderens stemning

Nå, men ”emoji” er altså ordet for de små smileys og andre billeder, som særligt bruges på sms-beskeder og på sociale medier. Oprindeligt er det et japansk ord sammensat af to velklingende, japanske ord: ”e” = billede og ”moji” = bogstav. Billedbogstaver.

Mange af os bruger emojis, når vi kommunikerer via vores telefon. Det smarte ved emojis er, at de er umiddelbart forståelige, de går på tværs af verdens talte og skrevne sprog. Og så løser de et af problemerne ved tekstbeskeder, nemlig at fornemme afsenderens stemning.

Forestil dig en far, som skriver en sms til sin søn: ”Hvornår kommer du hjem?” Hvad mener han egentlig? Er han vred over oprydningsstandarden på sønnens værelse? Har han en glædelig besked? Har han en trist besked? Er han bekymret for, om maden bliver kold? En emoji sammen med sms’en kan give sønnen en langt bedre fornemmelse af, hvad fars besked betyder.

Hvordan er Gud stemt over for os?

Gud har sendt os en emoji.

Hvis vi gerne vil vide, hvilken stemning Gud er i, når han tænker på os, må vi se på Jesus. Jesus er Guds emoji. Han afslører, hvordan Gud er os stemt (Hebr 1,3. Joh 1,18).

Når vi ser på verden omkring os, kan vi blive i tvivl om, hvordan Gud er stemt over for os. Her omkring jul og nytår gør vi status over året. Nogle af de overskrifter, der står tilbage, er terroraktioner, den ulyksalige borgerkrig i Syrien og de fortsatte flygtningestrømme, voldsomme naturkatastrofer og klovne, der morer sig med at skræmme folk fra vid og sans. Smertefulde, hjerteskærende eller tåbelige begivenheder.

Hvordan er Gud os stemt? Vil han os det godt? Er han på vores side? Ser vi bare på verden omkring os, kan vi blive i tvivl. Derfor må vi se på Jesus. Han er Guds emoji.

Når vi ser på vores eget liv, kan vi også blive i tvivl om, hvordan Gud er stemt over for os. Hvordan har året 2016 været for dig? Hvilke tab har du lidt? Hvem savner du? Hvilken frygt og sorg har du mærket? Måske mærker du dine tab og savn og sår stærkest her i julen, hvor der ”burde” være så megen glæde. Måske er det på denne tid af året, det gør allermest ondt at tænke på Gud. Hvordan kan Gud være god, når jeg ...?

Vi må se på Jesus. Han er Guds emoji, der viser os, hvordan Gud er os stemt.

Gud blev en af os

Vi og verden bliver sådan set ikke udfriet af vores lidelser ved at se på Jesus. Ikke i første omgang i hvert fald. Han var ikke en Guds SWAT-soldat, der blev sendt for at bekæmpe terrorister. Han blev ikke sendt for at drive et flygtningecenter. Han var ikke en indsatsleder på et redningshold.

Tværtimod, kunne man sige. Han blev en af os. Det kan på en måde sammenlignes med, at han blev et af gidslerne. Som om han blev en af flygtningene. Som om han blev en af de nødstedte. For den katastrofe, krig og gidseltagning, Jesus vil redde os fra, kræver, at han bliver en af os.

Selv om der ikke ligger en udfrielse fra lidelsen i Jesu første komme, så ligger der dog en anden udfrielse. Netop i den måde, Jesus kom til os, afsløres Guds sindelag. Jesu komme kan udfri os af vores Guds-angst, den lammende usikkerhed og utryghed, som følger af ikke at vide, om Gud er for os eller imod os.

Kan du se, hvordan Gud er dig stemt, når han er villig til at blive en af os og tage del i vores verdens lidelser? Endda bære verdens lidelser?

I Esajas’ Bog 9,1-6a hører vi om en verden præget af mørke, undertrykkelse og krig. Er det en beskrivelse, vi kan nikke genkendende til, når vi ser os omkring?

Juleevangeliet (Luk 2,1-20) handler om magthavere, der undertrykker og udbytter deres befolkning, en farefuld rejse, en tvivlsom graviditet (i menneskers øjne), en livstruende fødsel, en familie, der ikke var plads til, hyrder, der skulle i nattevagt, og senere en paranoid konge, der beordrede barnemord, og en familie på flugt. Ligger det ikke utrolig tæt på den verden og virkelighed, vi oplever?

Al denne nød til trods sendte Gud ikke sine engle for at hjælpe, men for at forkynde en stor glæde: En frelser er født, han er Kristus - det vil sige Messias, den lovede frelser. Han er Herren - det vil sige, at Gud selv er kommet til os i dette barn. Gud er blevet en af os. Nu er vores nød hans nød, nu er hans frelse vores frelse. Er det ikke en stor glæde?

Den store glæde, som juleevangeliet forkynder, er ikke, at mørket, undertrykkelsen og krigen er borte. Den store glæde er, at Gud er hos os i mørket, alt det, som trykker os ned, alt det onde.

Jesus i krybben giver os et håb midt i det, som er ondt, og midt i det, som gør ondt. Julebudet, det vil sige julebudskabet, er for dem, der bygger i mørket og dødens skygge, for dem, der græder, og for dem, der lever under storm og torden - som salmedigteren skriver i julesalmen (SOS 165).

Gud vil os det godt. Han er blevet en af os. Jesus er Guds emoji.

Jesus i krybben viser os, hvor stor værdi vi har for Gud. Hvor højt, Gud tænker om os. Han lod sig føde som et barn for at fortælle os, at vi er bestemt til at være og leve som hans børn. At være menneske er noget ophøjet, det er at være som den Gud, der har skabt os. Nu kommer han i Jesus og viser os, hvad det er at være menneske. Der er en lige linje fra Adams skabelse til Jesu fødsel.

En glæde for de onde og mislykkede

Det er så også det svære ved at stå ved Jesu krybbe. Her holdes jeg ansvarlig for, hvor stort og ophøjet det er at være menneske. Og det lever jeg langt fra altid op til. Jeg er ikke kun offer for andres ondskab, jeg gør også andre ondt gennem mine svigt, mine forsømmelser og mine fejltrin.

Guds søn måtte fødes som en af os, fordi vi alle er mislykkedes med at virkeliggøre det at være menneske (Rom 3,23).

Det er ikke kun de andre, der gør det mørkt for mig. Jeg gør det også nogle gange mørkt for dem. Det er ikke kun de andre, der undertrykker; det gør jeg også. Det er ikke kun de andres kapper, der er sølet i blod; det er min også. Det er ikke kun hyrderne, der har grund til at frygte, når Herrens herlighed stråler om dem; det har jeg også. For hvad mener Gud mon om en som mig?

Hvis du har mærket ansvaret og følt dig afsløret af barnet i krybben, så hør, hvad englen sagde til hyrderne: ”Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren” (Luk 2,10f).

Hyrder var som regel nogle barske typer. De måtte tage kampen op med vilde dyr og tyve. De trodsede nattekulden og tog nattevagter. Men den store glæde blev forkyndt for dem – for den var også for dem! Den var for hele folket! De gode og de onde. De blide og de barske. De onde af os har måske størst grund til at glæde os. Gud er blevet en af os. Det er en stor trøst.

Den gode kan frelse os

Men den største glæde er, at han ikke er som os. Han er ikke en del af mørket (Hebr. 4,15. 1 Joh 1,5). Han er derimod den, der kan frelse os.

Hvad mener Gud om os, der er onde? Han holder så meget af os, at han vil give, hvad det skal være, for at frelse os – vores synd og ondskab til trods. Det er, hvad Gud fortæller os gennem Jesu fødsel (Matt 1,21). Jesus er Guds emoji.

Men hvilken emoji kan udtrykke Guds sindelag over for os?

Vi kan finde en række gode forslag, men ingen af disse emojis slår til.

Jesus kom til et folk, der vandrer i mørket, ja, som endda er formørkede helt ind i vores hjerter. Han blev én af os, gjorde sig til ét med os. Han kom for at bytte med os. Han tilbyder at tage vores største nød og give os sit barnevilkår hos Gud.

Hvad siger det om Guds sind over for os?

Hvis det skal siges med én emoji, må det være denne: et hjerte.

Ligesom Maria gemte hyrdernes ord i sit hjerte, sådan er du og jeg gemt i Guds hjerte. Det er dette hjerte, som blev afsløret for os i julen, da Jesus, Guds søn, blev født for at være vores frelser.

Jesus viser, hvordan Gud er stemt over for os.