Tro & Mission 14/2018

Frimenighedspræst, forkynder, åndelig ledelse, bedeuge, bed2018.dk, Ruth Bach-Svendsen, kald, LMH, Louise Sølvsten Nissen, hygiejnebind, længden af udsendelser, amsættelsestod. Michael Agerbo Mørch, ledelse, tidspnden, popularitet

LM's avis med inspiration, nærvær og holdning. I dette nummer blandt andet:

- Tema: Frimenighedspræsten skal ikke være den eneste forkynder
- Tema: Frimenigheder har gjort lokal åndelig ledelse tydeligere
- Tema: Hyrde - embede eller funktion
- Tema: Hvad laver en frimenighedspræst?
- Bedeugen blev skyldt i gang
- Kaldet er aldrig et afsluttet kapitel
- Mission skal fylde mere på LMH
- Unge kvinder lærer at sy hygiejnebind
- LM's missionærer er ikke udsent hele livet
- Jagten på anerkendelse kan blive den kristne leders afgud