4 gode grunde til at holde påske igen i 2017

10/04/2017

Påskeugen har historisk været en anledning til at komme ned i tempo og mindes påskens begivenheder.

Måske synes vi, at det særlige ved påskehøjtidens beretninger glider lidt i baggrunden, når det centrale ord om Jesu død på korset tages frem i mange prædikener i årets løb.

Alligevel er der mindst fire gode grunde til at bruge påskens anledning til at læse eller lytte lidelseshistorien igennem:

Læs påskeberetningen for at huske hvad der skete

For det første for at kunne huske den, så vi kan genfortælle påskens beretning for os selv, vores børn og alle andre.

Når man skal omkring Bibelens mange budskaber i prædikener og personlig andagt i årets løb, kommer genfortællingen af Jesu lidelse og opstandelse i baggrunden.

Vi har brug for at kunne evangeliernes beretninger om påsken godt, så vi husker på dem efter påske også.

Læs påskeberetningen for at blive bekræftet i troen

For det andet kan påskens begivenheder minde os om et afgørende trosbevis: opstandelsen.

For Paulus er troen på Jesu opstandelse helt central (Rom 10,9; 1 Kor 15,17). Var opstandelsen en løgn, havde det for disciplenes modstandere været nemt at bevise og for Jesu følgere svært at give sit liv for.

Når vi læser om begivenhederne omkring opstandelsen, og hvordan de forskellige personer reagerede, bliver dette gjort tydeligt for os.

Læs påskeberetningen for at se, at Gud hader synden

For det tredje kan påskens beretning minde os om, hvordan Gud hader synden.

Det er et emne, som Projekt God Forkyndelse viste, at kun 74 procent af tilhørerne hører i forkyndelsen.

Lidelseshistorien viser os tydeligt, at da Jesus dør på korset, dør han under Guds straf. Det var Guds vilje at knuse ham (Es 53,10).

Når vi læser om langfredags begivenheder, er det umuligt at reducere Gud til en eftergivende far, der ser igennem fingre med vores fejltrin. I stedet lod han straffen ramme sin egen søn.

Læs påskeberetningen for at se, hvor højt Gud elsker os

For det fjerde minder Jesu lidelse og død os om, hvor højt Gud elsker os: nemlig så højt, at han ville ofre sin søn for vores skyld.

Derfor ved vi, at Gud er for os (Rom 8,31-32) og elsker os med stor kærlighed (Ef 2,4-5).

Uanset hvilken synd vi har begået, eller hvilken skam vi bærer rundt på, er Guds kærlighed til os dog større. Derfor kan vi løfte nakken og frimodigt gå i de gerninger, han har lagt til rette for os.

 

Mange af os har nok hørt om, hvad der skete i påsken så mange gange, at vi føler, vi kan det udenad.

Læs eller lyt til det igen i år alligevel! Også selvom du måske først får læst dette stykke efter påskehøjtiden er overstået. Måske vil Helligånden åbne ordene for dig igen.

Glædelig påske!

 

Dette stykke er taget fra Tro & Mission nummer 7.

Beretningen om Jesu død og opstandelse kan findes i Mathæus 26-28, Markus 14-16, Lukas 22-24 og Johannes 18-20.

Man kan også finde en sammenskrivning bagerst i den danske salmebog under overskriften "Vor Herre Jesu Kristi lidelseshistorie".

Tilføj kommentar