En stærk oplevelse

18/02/2017

Forleden tilbragte jeg nogle timer i forkontoret til et regerings kontor. Jeg skulle modtage et brev vedr vores officielle registrering som missionsorganisation her i Tanzania. Det trak ud, og ventetiden syntes lang...  Receptionisten var en imødekommende ældre mand, som hjalp alle med vejledning og vurderede deres ærinder.

Sidst på dagen kom en ung mand ind, Moses, som gerne ville starte en NGO med det formål at hjælpe mennesker i problemer, og samtidig tilbyde dem bibelundervisning og oplæring i kristen-troen. Samtalen med receptionisten gik hurtigt over i et decideret vidnesbyrd fra den unge mand. Han citerede Ap G 4,11-12: "Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmestre, men som er blevet hovedhjørnesten. Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved." Receptionisten lyttede først opmærksomt, men blev derefter mere og mere skeptisk og afvisende. Især da Moses kommenterede på et traditionelt armbånd som receptionisten bar. "Det er ikke trolddom, det er blot for min afdøde far, at jeg ikke skal møde ham i efter-livet uden at have vist ham fornøden respekt", lød modsvaret fra receptionisten. Argumenterne for og imod traditionelle ritualer på den ene side og "Kristus Alene" på den anden side, fløj gennem luften, og jeg synes faktisk den unge mand, Moses, gjorde det rigtig godt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidt senere fik jeg mulighed for at snakke med ham på tomands-hånd, og spurgte lidt ind til ham. Jeg havde nok forventet at han var frikirke-mand eller lign, pga hans frimodige og pågående væsen, men han var evangelisk-luthersk, og da han hørte jeg kom fra Danish Lutheran Mission, lyste han op i et stort smil og spurgte til hans "gamle" lærere, LM-missionærerne Ole Pedersen og Heri Kjærbo!! Han havde modtaget undervisning fra dem i 90'erne og 00'erne i hans hjemmemenighed i Mara, Nord-Tanzania! Det blev for mig et dejligt vidnesbyrd om frugterne af vores missionsarbejde, som ikke altid er så nemme at gøre op, men omvendt viser sig mange steder og i de mest uventede situationer. Moses fik "hovedhjørnestenen" på plads i sin ungdom, gennem undervisning i menigheden. I dag arbejder han aktivt for at endnu flere må opleve det samme! Bed for Moses, og hans fæller, at de må lykkes med deres vision om et bibel-center i Tanzania. Han har allerede været forbi Soma Biblia bogbutikken, og har en lang ønskeliste over bøger han gerne vil have på biblioteket på det kommende center!

Således kan en dag med trægt bureaukrati, ende ud med at blive en alvorlig påmindelse om hvad vi bygger vores liv på, og en fantastisk opmuntring til nuværende og tidligere missionærer, samt alle jer som støtter vores arbejde i Tanzania!

Tilføj kommentar

Kommentarer

Dejligt vidnesbyrd Ole, tak at du deler det med os. "Det træ som du planter idag........" Gud gør sin gerning

Sikken en dejlig oplevelse, Ole og velsignet rigt. Må Gud forsat velsigne jer og give jer små og store oplevelser på Guds virke i Tanzania :)

Tak for denne opmuntrende beretning fra din hverdag, Ole. Også tak for video-klippet for nylig fra Ilambilole; arbejdet er ikke forgæves - og vi herhjemme må fortsætte med at bede!.