Er al religiøsitet virkelig farlig?

19/08/2016

Regeringen har fremsat fire lovforslag, fordi man ønsker bedre redskaber til at kunne gribe ind over for de såkaldte hadprædikanter, der opfordrer til at bryde dansk lov. Det ønske er forståeligt.

Men i sin iver efter at virkeliggøre det, er regeringen havnet i en situation, hvor den diskriminerer religiøse foreninger og kirker helt generelt og mistænkeliggør al religiøs aktivitet. Der er et mundheld, der hedder, at man ikke skal henrette bager for smed. Her kan man sige, at man henretter hele håndværkerstanden, fordi man ønsker at gribe ind over for nogle bagere.

Lovforslagene er alle udmøntninger af det såkaldte Enighedspapir, der i maj måned blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget bestående af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Gennemføres lovene, vil det væres strafbart at ”billige åbenlyst strafbare handlinger” fra en religiøs talerstol, mens man vil kunne slippe af sted med det i en rockerklub eller for den sags skyld fra Folketingets talerstol. Det er nemlig den religiøse sammenhæng, lovgivningen er rettet imod og som man altså anser for at være specielt farlig. Eller man andre ord: Det er ikke det objektive indhold i det, der siges, der gør ordene kriminelle, men derimod hvem der siger dem.

Jurist Lisbet Christoffersen, der er professor i Offentlig ret ved Roskilde Universitet har udtalt til Politiken, at en gennemførelse af forslagene vil være ”en ganske alvorlig ændring af dansk religionsret”.

Luthersk Mission har taget initiativ til at samle en række kirker og kirkelige organisationer om at indgive et høringssvar til lovene. Høringssvaret kan læses i sin helhed her.

Opfordringen til Folketinget er at værne om både den grundlovssikrede religions- og ytringsfrihed og at undlade at stigmatisere og diskriminere religiøs aktivitet i al almindelighed.

Den danske grundlov og de danske frihedsrettigheder har et klart fokus om at beskytte mindretallene. Noget tyder på, at den intention er ved at smuldre på Christiansborg.

Denne udvikling indeholder imidlertid også en stærk udfordring til os, der tilhører de religiøse mindretal. Frihedsrettigheder fastholder man ved at bruge dem. Vi skal ikke blive usynlige i den offentlige – eller for den sags skyld private – debat. Lad os stå ved de synspunkter vi har, hvad enten de er politisk ukorrekte eller ej.

Vi har ikke noget at skjule, men en hel masse at bidrage med!

Tilføj kommentar