Missionærer i 30 år

03/10/2014

I pinsen for 30 år siden blev vi indviet til missionærtjeneste.
“Tænk hvilken nåde det er fra Gud, at vi må være hans sendebud!”
Det bobler af glæde inden i ved tanken om de mange gode år vi har haft! Og vi fortsætter, om Gud vil, endnu nogle år.

Vi har ikke været ude alle 30 år. Inden vi tog afsted, var Axel i juni 1984 på en uforglemmelig møderejse med teltet på Bornholm sammen med Børge Bækgaard. Endvidere var der syv år imellem Tanzania og Cambodja, hvor Axel arbejdede på LMs Sekretariat og jeg på Alme skole.

Tanzania og Cambodja

Vores missionærtjeneste begyndte i Ulanga, Tanzania, som synodekasserer.

Derefter evangelisering i Iringa, herunder opstarten af masaiarbejdet og et engagement i Soma Biblia.

Opstarten af masaiarbejdet i 1992 rummede både evangelisering og udviklingsarbejde. En hjælp til den svære overgang fra helnomader til halvnomader.

 

 

 

 

 

 

 

Efter tiden i Danmark blev det til Bibelskolen i Phnom Penh i Cambodja.Og nu bibelundervisning mm. i Siem Reap.

Jeg har undervejs været engageret i missionærbørns skolegang, planlægning af forskellig slags, Kollegiearbejdet mv.

Vi har intet ønske om at stå i et skær af selvros

Men vi kan ikke se bort fra, at rigtig meget er lykkedes og mange mål nået, som har bragt mennesker i kontakt med Gud. Han har ved Helligånden skabt tro i manges hjerter. Der er et spor af frelste sjæle efter den tjeneste, vi har fået lov at stå i, og der er mennesker, der har fået hjælp i de vanskeligheder, de har haft.

Det er ikke os, der skal have æren for dette. Men Gud har en forunderlig måde at sætte tingene sammen på, så menneskelige svagheder og mangler ikke bliver så afgørende, og vi kan i bakspejlet se, at vi har været de rette mennesker på rette tid og sted, så Herrens gerninger kunne ske.

Denne historie kunne ikke fortælles, hvis det ikke havde været for de mange venner af missionens sag, der har bedt og givet. Vi har kunnet takke Gud for ledelse og medarbejdere i LM, der har støttet og stået bag os, og trofaste missionsvenner, der igennem alle årene har været helt fantastiske både i vanskelige og gode tider.

Vi vil opfordre jer til at blive ved med det, og håber at flere på lignende måde vil stille sig bag det arbejde, der bliver gjort af LM.

Rom 8,9: ” Men I er ikke i kødet, I er i Ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer.”

Tilføj kommentar