Unges liv smadres af porno

22/05/2017

At pornografi er usundt og har uhyggelige konsekvenser, er nok ikke en overraskelse. Mendet er alligevel kommet positivt bag på mig, at flere sekulære instanser nu advarer imod unges brug af pornografi. En undersøgelse, som YouGov har lavet for MetroXpress afslører, at porno blandt andet har skadet de unges selvværd og sociale liv.

Sexolog Paprika Noel kalder over for MetroXpress problemerne for ”uhyggelige og triste”. Pornoen ødelægger de unges grænser over for andre og dem selv. Den ødelægger selvværdet og selvtilliden og forringer i det hele taget de unges forhold til kærlighed. Og at det går værst ud over de yngste.

Nærvær og intimitet er en livslang proces. Det begynder med samtalen om at kunne sætte grænser og have en udveksling af meninger på mange ting. Pornoen springer alle disse grundlæggende ting over. Kærlighedsforholdet er sat ud af spil, og den menneskelige seksualitet gøres pervers. Pervers, fordi det er unaturligt. Det naturlige sættes ud på sidelinjen. Og dette må vi advare på det kraftigste imod.

Bibelen er tydelig. Sex hører til i ægteskabet. Og det er er værd at vente på. Men pornoen optræder også i ægteskabet og ødelægger manges forhold. Det er som et rusmiddel, der tilsidestiller normaliteten. Et rusmiddel, som skaber en afhængighed, der overdøver den naturlige intimitet og nærvær. Langsomheden bliver sat ud af kraft, og ”mer’ vil have mer’”. Vi må tilbage til samtalen og blande os i samfundsdebatten på dette område. Og det er ikke kun de unge, der har problemer med fristelsen. De voksne snakker bare ikke om det!

På onsdag vil jeg sammen med kommunikationsleder Nicklas Lautrup-Meiner deltage på en konference om de sundhedsskadelige virkninger ved porno, vel at mærke set ud fra sekulære forskere.

Bland dig i debatten for den sunde Gudsskabte seksualitets skyld!

Tilføj kommentar

Kommentarer

Et uhyre vigtigt emne for os som kristent ællesskab at italesætte. Tak at I gør det, og ad den vej er med til at løfte kampen mod porno væk fra den ensommes kamp til fælleskabets kamp.