LM og corona

20.09.2020 Nicklas Lautrup-Meiner
Danmark og verden er ramt af corona og myndighederne har derfor pålagt en række særlige krav og forholdsregler, som LM naturligvis følger. Her kan du læse de seneste nyheder om corona og LM

OPDATERING 20.09.2020: De nyeste stramninger, der blev fremlagt på pressemødet den 18. september, gælder IKKE gudstjenester og møder: Antallet af deltagere og kirkegængere er fortsat bestemt af BÅDE afstandskravet OG arealkravet, som beskrevet nedenfor! 

Generelle retningslinjer for møder og gudstjenester

De nyeste retningslinjer fra Kirkeministeriet om retningslinjer for folkekirken og trossamfundene (herunder LM) ang. corona. kan findes her

Se desuden Kirkeministeriets Spørgsmål og svar-sektion om corona, der indeholder svar på en lang række konkrete spørgsmål

Retningslinjerne bør læses grundigt, af LM's lokale styrelser. Overordnet set gælder det dog, at

  • Der må maksimalt være en person pr to kvadratmeter, hvis man primært sidder ned eller knæler i lokalet. Alternativt lyder kravt på maksimalt én person pr fire kvadratmeter
  • Forkynder og frivillige tælles ikke med. LM lægger op til, at man her tænker på de personer, der har en synlig rolle ved mødet. I de fleste LM-forsamlinger vil det betyde prædikant, mødeleder, pianist og teknikansvarlig. 
  • Kirkeministeriet tillader, at man låner eller lejer et større lokale til kirkelig brug, hvis man eksempelvis ikke kan være i sit normale lokale på grund af kvadratmeterreglen.

Endvidere lyder det

  • Der bør være 1 meters afstand mellem personer målt fra næsetip til næsetip
  • Hvis der synges bør der være to meters afstand
  • Personer, der til dagligt er i tæt kontakt, som f.eks. medlemmer af den samme husstand, kan sidde med normal afstand til hinanden. Det samlede antal personer i lokalet må dog ikke overstige de to eller fire kvadratmeter pr person (se punktet om kvadratmeter-reglen)
  • Man skal sikre muligheden for at holde afstand ved ankomst og udgang og ved eksempelvis nadver eller andre tidspunkter, hvor folk flytter sig fra deres plads

 

LM's udsendte medarbejdere

LM's ledelse har givet de udsendte medarbejdere mulighed for selv at vælge, om de vil rejse fra deres arbejdsland. Det har omtrent halvdelen valgt at gøre. Nogle medarbejdere kan fortsat varetage visse af deres arbejdsopgaver via internettet, mens andre enten ikke kan eller ikke har mulighed for det på grund af situationen.

Det er fortsat uklart, hvornår de udsendte medarbejdere kan vende tilbage til arbejdet.

 

LM's Landsmøde er udskudt til 2021

Landsmødet er udskudt til 2021, hvor det vil blive afholdt i St Bededagsferien 30. april - 2. maj. Det forventes, at programmet i store træk bliver, som det var planlagt til i foråret 2020.