Sekretær i Resurseafdelingen på LM's sekretariat

Har du overblik, er god til at organisere og planlægge, er løsningsorienteret og parat til at yde god service?

Stillingens formål er at være sekretariatets ”ansigt” udadtil og indadtil, telefonisk, elektronisk og personligt, at møde vores medlemmer på en varm, behagelig og professionel måde.

Derudover skal du sikre, at grundlaget er i orden, for at øvrige funktioner i huset kan fungere sikkert og godt administrativt. En stor opgave i dette er bla. at holde vores database (Collect) ajourført.

Desuden skal du være klar til at hjælpe med diverse ad hoc-opgaver, når der er brug for det internt i resurseafdelingen

Læs hele stillingsbeskrivelsen.

Ansøgningsfrist: 15. marts 2018