Teolog med praktisk-teologisk profil til Peru

Vil du være med til være at dygtiggøre præsterne og menighedslederne i praktisk-teologiske opgaver som forkyndel-se, sjælesorg og menighedsledelse?

Arbejdsopgaverne vil blive tilpasset dine personlige evner, uddannelse og erfaring.


Missionær Jørgen Enevoldsen underviser på bibelskolen CLET i januar 2019.

Opgaverne vil kunne være:

  • Undervisning på SETELA i Arequipa (kombineret bibelskole og præsteseminarium).
  • Vejledning og undervisning af præster og menighedsledere.
  • Menighedsudvikling på nationalt og regionalt niveau.
  • Forkyndelse og bibelundervisning i menigheder

Se hele stillingsbeskrivelsen

Ansøgning: Snarest muligt