Undervisningsvolontør til Phnom Penh i Cambodja - evt. senior eller pensioneret lærer

En todelt undervisningsopgave, En del er at dække undervisning i dansk af fem missionærbørn i 1.-7. klasse


LM's samlede missionærflok i Cambodja i foråret 2019. Du skal undervise fem af børnene.

Den anden del af opgaven kan være at undervise i engelsk på en bibelskole i Phnom Penh for at højne elevernes niveau eller at have en deltids opgave med anden undervisning eller i et socialt-diakonalt arbejde i en institution.

Din prioritering af opgavetype vil blive overvejet. 

Fordelingen mellem de to opgaver tilpasses. 

Læs hele jobbeskrivelsen her.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt.