Livet i lm

Aabenraa LMU

Af Ole Solgaard

19-årige Daniel Hans Munk fra Aabenraa er glad for at være kristen. Og han sætter stor pris på det kristne fællesskab. Men der må ikke gå for meget ”kaffeklub” i det, mener han.

Lever i Guds nåde

Det er ikke svært for ham at svare på, hvad det betyder for ham at være kristen:

”Jeg kan se en mening med at være til. Gud kender mig, og han har skabt mig i sit billede. Så der er ikke noget, der bare er meningsløst eller tilfældigt,” svarer han.

”Det er stort, at mine synder er tilgivet. Jeg kan leve i Guds nåde. Indimellem kan mine synder godt anfægte mig, men jeg stoler på, at Jesus netop er død for mine synder. Og selvom synden ikke bare forsvinder, giver han mig styrke til at rejse mig op, når jeg falder, så jeg kan komme videre.”

Undgå kaffeklub

Daniel Hans Munk er formand for Aabenraa LMU, som han omtaler ret begejstret. Han glæder sig over det store aldersmæssige spænd fra 13 til 25 år i foreningen med 15 medlemmer.

Han sætter også stor pris på fællesskabet med de voksne i LM-kredsen, der er gode til at inkludere de unge på en ligeværdig måde.

Samtidig er han opmærksom på faren ved det, han kalder kaffeklubmentalitet.

”Nogle gange bliver vi en ja-siger-klub, hvor vi bare bekræfter hinanden i det, vi allerede ved og er enige om. Jeg tror, vi skal passe på, at vi ikke bare isolerer os blandt kristne, men at vi involverer os i andre menneskers liv og inviterer dem med i vores fællesskab – og så prøve at undgå det indforståede,” siger Daniel Hans Munk.

”Jeg tror, at vi med vores arrangementer hele tiden må bestræbe os på, at vi både giver troshjælp til troende og rækker ud med evangeliet til andre, så de også kan lære Jesus at kende,” pointerer LMU-formanden fra Aabenraa.

Forkortet udgave af artikel trykt i Tro & Mission nr 21/2013

Jens Andersen
Jens Andersen
Jens Andersens liv er ikke beretningen om store glæder og sejre. Den ene datter er blevet skilt efter 27 års ægteskab, den anden datter er o...
D.A. Carson
D. A. Carson er en af de forfattere fra den engelsktalende verden, som de senere år har fået en række bøger ov...