Livet i lm

LMU Signal i Aarhus

Amalie Bach Dybdal

LMU Signal er nok ikke som grupper i Luthersk Missions Unge er flest. Spørgsmålene om ”hvor” og ”hvornår” besvares nemlig ikke så enkelt.

Tanken bag denne smågruppe er at bruge LMU-aftenerne til at række ud diakonalt og missionalt til de mennesker, de i blandt, og også invitere dem hjem, når gruppen er samlet til bibelstudium.

I smågruppefællesskabet har de i øvrigt den forventning til hinanden, at hver enkelt også har et menighedsfællesskab om søndagen.

I LMU Signal er de fælles om mission. Og netop gruppens størrelse har en særlig funktion.

Fællesskabet i LMU Signal forpligter

“Signal forpligter. Det er et lille fællesskab på seks unge, hvor vi kan byde ind med vores forskelligheder,” siger Ditte Clausen, som er en del af smågruppen.

“Fordelen ved et sådant fællesskab er også, at vi får lov til at opmuntre og udfordre hinanden i tro og holdninger. Jeg har specielt oplevet bønsfællesskabet som styrkende.”

foto: de unge i LMU-gruppen Signal

Bønnen er det bærende for de unge

Netop bønnen er det, som bærer LMU’en. For det har ikke været let at starte noget nyt op fra bunden. Jesper Risbjerg, som også er en del af gruppen, kommenterer:

”Der er en lang etableringstid. Vi har prøvet forskellige ideer af og kontaktet forskellige steder, men det kan være svært, at det ikke er lykkedes for os at komme mere ud, end vi er.”

Døre er blevet lukket, og andre blevet åbnet. De har besøgt plejehjem og inviteret til middag for unge på en skole. De har snakket med mange mennesker om Jesus og bedt for andre.

”Jeg mærker, at jeg er en del af Guds mission, når jeg får lov at hjælpe mennesker og at tale med dem om tro og liv – og det får jeg lov til, når vi er ude,” siger Jesper Risbjerg.

Det handler om at se muligheder, er gruppen enige om. Og om at bede om Guds faste hånd i det.

Følg LMU Signal på facebook

Inge Madsen
Inge Madsen
Fra Inge Madsen var helt lille, har hun været vant til et liv i tro på Gud. Familien kom til møder i LM, de holdt søndagsskole i hjemmet, og...
Tim Chester og Steve Timmis
Jeg kunne ønske mig, at rigtig mange bibelkredse ville tage fat på denne bog. Det er en meget god og også prov...