Livet i lm

Løgumkloster LMU

Af Nomi Høeg

I en hyggeligt indrettet kælder under Løgumkloster Efterskole står et klaver, blå sofaer og borde. På væggene hænger opslagstavler til bl.a. bedeemner. Man er ikke i tvivl om, at her holder en flok unge til, og at kælderen bruges jævnligt, for i skraldespanden ligger der tomme coladåser, og sangbogen står åben på klaveret.

I en af sofaerne sidder Rebekka Sode-Larsen (18 år) og Anna Sofie Kousgaard (14 år).

Fællesskabet har en stor plads. Det bliver særligt dyrket ved en månedlig hyggeaften: Fed Fredagsfest, som finder sted efter LM-kredsens møde. De to piger er enige i, at der må et godt fællesskab til, før man åbner sig om sin tro.

”Jeg følte mig rigtig godt taget imod som ny,” fortæller Anna Sofie.

Særligt for LMU-gruppen er dog, at størstedelen af de unge ikke er fra Løgumkloster, men fra omkringliggende byer.

”Det kan være lidt svært at blive kendt i byen, når de færreste færdes her,” fortæller Rebekka.

LMU og LM-kreds er afhængige af hinanden

Rebekka er med i bestyrelsen og oplever, at de voksne fra LM-kredsen gerne vil inddrage LMU’erne i møderne.

”Vi er som LMU’ere afhængige af kredsen, og de er afhængige af os. LMU’erne bidrager gerne med lovsang eller arrangerer spil og hygge efter et møde. Omvendt bruges de mere erfarne i kredsen som åndelige vejledere, fx som forbedere til vores lovsangsaftener,” fortæller Rebekka.

LMU’erne vil gerne ses som unge, der ikke er ”for unge” til at være sammen med de ældre i menigheden.

Selvom folk er spredt ud over et stort område, er Løgumkloster LMU et trygt og godt sted, hvor der kan snakke om alt.

Omkring 15 unge fra 8. klasse og opefter samles ugentligt i Løgumkloster LMU. Læs mere:

http://www.zurk.dk/logum/page.php?page=forside

Dennis Justesen
”Det at blive kristen har været en proces over flere år. Og jeg har stadig brug for støtte, hjælp og vejledning fra andre kristne til at ind...
Forsiden af bogen Multiværktøj
Michael A. Mørch, Peter Vindum, Andreas Vind
Det er almindeligt, at bibellæsning nogle gange kan virke både kedelig og besværlig. Det er svært at finde de...