Båndet

Båndet er bindeled mellem Luthersk Missions Højskole og tidligere elever. Bladet indeholder nyt fra livet på skolen og undervisende og opbyggelige artikler af skolens lærere.

LMH's elevforening udgiver bladet Båndet 6 gange årligt.

Abonnement

Abonnement koster 95 kroner årligt og løber, indtil det bliver skriftligt opsagt.

Bestil abonnement hos LMH.

læs Båndet

Artikler: Henrik Nymann Eriksen: Julens betydning for kristendommen. Carsten Hjorth Petersen: Tilhørernes ansvar for forkyndelsen. Daniel Burgdorf: Helliggørelse 3.
Artikler: Henrik Nymann Eriksen: I kald og stand. Thomas Wind: At takke sin Gud. Daniel Burgdorff: Helliggørelse 2.
Artikler: Henrik Nymann Eriksen: Selvstændig bibellæsning, Menighedens skjulte skønhed. Jesper Schou Jensen: Gud udruster dem, han kalder. Daniel Burgdorf: Helliggørelse
LMH's elevblad med glimt fra skolen lige nu og artikler af skolens lærere.
LMH's elevblad, 91. årgang
LMH's elevblad, 91. årgang

Sider

Spørg om tro-videoer fra LMH