Sådan gør du:

Klik her for at abonnere på Budskabet.

Priser
Papir + web:
- Alm.:  300 kr/år
- Under 30 år:  170 kr/år

Kun netadgang:
- Alm.:  170 kr/år
- Under 30 år:  100 kr/år

Gaveabonnement
- Papir og web:  170 kr (kun 1. år)
- Kun web:  100 kr (kun 1. år)

Gebyr for udlandet: 50 kr. på alle abonnementer.

Oplys både betalers og modtagers navn, adresse og e-mail, når du bestiller.

Ønsker du at få et gavekort tilsendt, så send en mail til tm@dlm.dk.

Afmeld abonnement
Kontakt os på dlm@dlm.dk eller tlf. 48207660.

Redaktør Ole Solgaard

Tlf: 2327 1253
E-mail: os@dlm.dk

Redaktionsudvalg:

Per Månsson Westh, cand.theol., Kbh

Alex Dahl Karlsen, cand.scient.pol, Tarm

Helene Schou Andersen, læge, Kolding

Anton Bech Braüner, stud.theol. og prædikant, Kbh

Ruth Vatne Rasmussen, hjemmegående/legestuesekretær, Silkeborg

Budskabet

Et magasin med fordybelse i bibelsk og luthersk tro, analyse af tidens strømninger og inspiration til kristent liv og mission.

Tilmeld dig her.

Budskabet udgives af Luthersk Mission og udkommer fem gange årligt. Hvert nummer har et tema, der behandles i flere artikler af forskellige skribenter. Derudover er der faste spalter, boganmeldelser og andre artikler, der sigter på bibelrefleksion og trosopbyggelse.

Blade, der er mere end et år gamle, kan læses gratis her på siden (Brug den blå søgeboks til højre). De nye udgaver af Budskabet kræver en kode, som kun abonnenter har.

Kontakt redaktionen: os@dlm.dk

læs Budskabet

Komfortabel, lunken, lidelse, åndskamp, selvfornægtelse, selvrealisering, Petersbrev, bibelsyn, trosoplæring, Jefsen-Hansen, Lars Jensen, Geir Otto Holmås, Brian Sjælland, Line Reckweg Nissen, Lars B. Larsen, Alex Karlsen, Ole Solgaard.
Nogles kristendom udvikler sig efterhånden nærmere til en hobby, og der bliver dele af livet, som Gud ikke skal blande sig i. Kristendommen er blevet lunken
Salmernes Bog, salmer, bøn, lovsang, sjælesorg, frygt, missionæridentitet, Petersbrev, arvesynd, Carsten Vang, Per Munch, Christian Engmark, Inger Margrethe Kofod-Svendsen, Ole Solgaard, Peter Nord Hansen, Sølvsten Nissen, Louise Høgild
Mindst tre faktorer er med til, at missionærers opfattelse af deres egen rolle ændres for tiden. Men noget er uforanderligt
Menighedsledelse, kristent lederskab, autoritet, mission, ægteskab, kristen i kulturen, kristen enhed, Henrik Nymann Eriksen, Jakob V. Olsen, Michael A. Mørch, Paul Otto Brunstad, Peder Østergaard Jensen, Matt Chandler, Line Reckweg Nissen, Sune Skarsholm
Vægten i det bibelske lederideal ligger ikke på evner og kompetencer, men på personlighed og karakter

Sider