Sådan gør du:

Klik her for at abonnere på Budskabet.

Priser fra jan. 2020
Papir + web:
- Alm.:  330 kr/år
- Under 30 år:  190 kr/år

Kun netadgang:
- Alm.:  190 kr/år
- Under 30 år:  110 kr/år

Gaveabonnement
- Papir og web:  190 kr (kun 1. år)
- Kun web:  110 kr (kun 1. år)

Gebyr for udlandet: 50 kr. på alle abonnementer.

Oplys både betalers og modtagers navn, adresse og e-mail, når du bestiller.

Ønsker du at få et gavekort tilsendt, så send en mail til tm@dlm.dk.

Afmeld abonnement
Kontakt os på dlm@dlm.dk eller tlf. 48207660.

Redaktør Ole Solgaard

Tlf: 2327 1253
E-mail: os@dlm.dk

Redaktionsudvalg:

Alex Dahl Karlsen, cand.scient.pol, Tarm

Helene Schou Andersen, læge, Kolding

Anton Bech Braüner, stud.theol. og prædikant, Kbh

Ruth Vatne Rasmussen, hjemmegående/legestuesekretær, Silkeborg

Steffen Juul Pedersen, sælger, Haderslev

Budskabet

Et magasin med fordybelse i bibelsk og luthersk tro, analyse af tidens strømninger og inspiration til kristent liv og mission.

Tilmeld dig her.

Budskabet udgives af Luthersk Mission og udkommer fem gange årligt. Hvert nummer har et tema, der behandles i flere artikler af forskellige skribenter. Derudover er der faste spalter, boganmeldelser og andre artikler, der sigter på bibelrefleksion og trosopbyggelse.

Blade, der er mere end et år gamle, kan læses gratis her på siden (Brug den blå søgeboks til højre). De nye udgaver af Budskabet kræver en kode, som kun abonnenter har.

Kontakt redaktionen: os@dlm.dk

læs Budskabet

TEMA: Vi tror på ... kødets opstandelse. ARTIKLER: Jens Lomborg: Hvad skete der påskemorgen?; Nils Andersen: Er Jesu opstandelse pålidelig?; Sune Skarsholm: Med venner i lys vi tale; Ditte Olsen: Kapellet; Peter E. Nissen: Opstandelsen og det daglige liv
Når der blandt kristne tales om helbredelser, dukker et spørgsmål – med god grund – ofte op: Hvorfor sker det aldrig her hos os? I NT ser det ud til at være ret almindeligt med helbredelser, ikke bare på Jesu egen tid, men også i kirkens første år.
TEMA: Helbredelse og undere i dag. ARTIKLER: Børge Haahr Andersen: Helbredelse ved bøn - et pålideligt løfte; Erik Kloster: Hvorfor sket det aldrig her hos os?; Birger Reuss Schmidt: Hvordan beder vi for de syge?; Mathias Secher Rom: Hudløs
TEMA: Tro og erfaring. ARTIKLER: Peter Leif Mostrup Hansen: Troen sider i hjertet; Frank Risbjerg Kristensen: Gud elsker ikke kun glansbilledet af mig; Jens Ole Christensen: Lære og liv - hvordan finde den sunde balance; Matthias Secher Rom: Kristus i mig
Jeg undrer mig over, at så mange kristne kan forene troen på Bibelens skabende Gud med en tilslutning til evolutionsteorien. Det ser ud til at være tilfældet for flere og flere i disse år.
TEMA: Gudsfrygt. ARTIKLER: Martin Haahr: Aktuelle gudsbilleder; Claus Munk: Gud er ikke en kammerat; Sverre Bøe: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ...

Sider