Luthersk Mission er en kristen organisation, der ønsker at mennesker skal lære Jesus at kende.

              

Frit evangelium    Troværdig bibel

              

Tydelig mission    Nådegaver i funktion

LM's værdier

Artikelserie

Tro & Mission bringer dette efterår en række artikler om at være luthersk i de lande, hvor Luthersk Mission arbejder.

> 14/2017: Luther i Peru

> 16/2017: Luther i Cambodja

Inspiration til Luther-året

I 2017 er det 500 år siden, Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Handlingen ledte til det, vi i dag kalder reformationen.

Herunder kan du finde en række idéer til, hvordan din kreds eller menighed lokalt kan være med til at sætte fokus på Martin Luther og reformationen i 2017.

----

1. Vis Luther-filmen

Vis filmenluther-film.jpg om Luther med Joseph Fiennes i hovedrollen.

Dette kræver en licens til at vise film. For ca 900 kroner kan til et fællesskab på 50 personer få en licens, der gælder et helt år og giver ret til at vise en lang række film. Man kan også få en licens til en enkelt fremvisning for ca samme pris.

Læs mere på CVLI Danmarks hjemmeside, hvor man kan købe licens.

 

2. Foredrag om Luther og reformationen

Invitér folk, der ikke normalt kommer i kirke til at høre noget om, hvad man tror på som luthersk kristen -  den tro som man er døbt til i den danske folkekirke.

Få en fra menigheden (evt. en lærer m/k) til at fortælle om Luthers liv eller personer, han mødte. Det kan også være nogle af hans centrale pointer som eksempelvis:peter-techow.jpg

  • De to regimenter (en kristens forhold til den offentlige og den kirkelige myndighed)
  • Luthers syn på Bibelen (hvad er nøglen til at forstå Bibelen?)
  • Kald og stand (hvordan kan jeg tjene Gud?)
  • Det almindelige præstedømme (alle skal bedømme forkyndelsen)
  • Luthers salmer
  • Forskellen på luthersk og reformert (forskellen på dåb, nadver).
  • Bibelen på mit eget sprog

Reformationens slagord  - eksempelvis nåden alene, troen alene eller Skriften alene.

3. Små videoklip

Luthersk Missions Højskole LMH har produceret nogle korte videoer om arven fra Luther, der med fordel kan bruges til et møde.
​Se dem her:

4. Katekismus-updatedkatekismus-updated.jpg

Kristen Pædagogisk Institut (KPI) genudgiver Katekismus Updated, der er en kort sammenfatning af troslæren – og en moderne oversættelse af Luthers Lille Katekismus.
Bogen kan evt. deles gratis ud og/eller anmeldes i forsamlingen.

Tjek desuden hjemmesiden Katekismus Inspiration med ca. 700 siders gratis materialer for børn, teenagere, unge.

 

5. Fællessang

sangbog.jpgEn af Luthers sange: Vor Gud han er så fast en borg, er blevet nyfortolket. I Fællessang 3 har sangen fået ny melodi. Det er nummer 168.

Sangteksten er også blevet nyfortolket af LM’s musikkonsulent Christian Engmark og LMBU’s musikkonsulent Simon Bartholdy. De har lagt vægt på at bevare sangens radikale indhold, men gøre det forståeligt for børn.

Noden kan købes for 8 kroner her på Nodebasen.dk.

 

6. Bøger om Luther

Forlagsgruppen Lohse har i anledning af Luther-året udgivet en række bøger, som er med til at sætte fokus på det væsentligste i Martin Luthers lære.
​Her kan blandt andet nævnes:

  • Et år med Luther – Luthercitater til hver dag i året udgivet på Lohse og LogosMedia i 2016. Pris: 249,95 kr.
  • Luther stærke sager med 10 Luthertekster udvalgt og kommenteret af 10 Luther-kendere. Pris: 249,95 kr.
  • Urimeligt godt nyt – en bog af Asger Chr. Højlund om Luthers væsentligste anliggende. Pris: 199,95 kr.

Tjek desuden Lohses hjemmeside for link til andre bøger, der handler om Luther.

 

7. Cykeltur til Wittenberg

cykeltur.jpgLM's Cykelklub gennemførte fra 2.-5. juli en cykeltur fra Danmark til Wittenberg  (ca. 600 km).

Se billeder fra turen på LM Cykelklubs Facebookside.

-----

Derudover finder der er en række gratis Luther-resurser på internettet.

Se for eksempel: 
> luther2017.dk - En hjemmeside i anledning af reformationsjubilæet (se også facebook-siden)
> lutherdansk.dk - Indeholder oversigt over Luthers skrifter og 1600 citater fra Luthers skrifter.
> Luther500dk - Dagens Luther - et citat af Luther hver dag i 2017, 500 året for reformationens begyndelse.
> lmu.dk/luther - Lutheråret i LMU - en side om Luther for unge.

For yderligere inspiration, kontakt kommunikationsleder Nicklas Lautrup-Meiner, nlm@dlm.dk.

Fire korte videoer om centrale Luther-temaer