Sprængfarlig kristendom

Du og jeg lever hver især vores kristne hverdagsliv og forsøger på at leve som kristne i en verdslig verden, som på mange måder stiller sig kritisk over for vores tro og vores holdninger. Megen religiøsitet kan accepteres, mange holdninger få plads.

Men udfordrer vi vores næste i kærlighedens tjeneste ved at være Helligåndens ambassadører og talerør og deler ud af Jesu ord og holdninger, bliver budskabet pludselig sprængfarligt ind i vores moderne samfund. 

Guds udflytningsplan for mig

90 år – og ”still going strong” som frivillig i LM’s café Det Gode Håb i Horsens.

”Guds finger er med og styrer det. Her er rige muligheder for at tage det centrale frem i det kristne evangelium,” fortæller den 90-årige frivillige.

Ved siden af livet som landmand har han i mange år været fritidsforkynder og en del af LM’s børnearbejde i Vestjylland.

Magtesløs styrke

Magtesløs Styrke er en bog, der skal læses langsomt, mens man efterprøver ordet hos sig selv. 

Den handler kort om, hvordan Bibelens ord om magtesløshed bliver virkelighed for den enkelte. Stærkt bundet op på Bibelens ord er det en bog, der tjener til at finde ro i magtesløshedens tilstand. Samtidig virker den som modgift mod åndelig uro i afmagt, vildfarelse i vores kultur, herlighedsteologi, dovenskab, og usund selvofring. 

Påvirk med respekt

Bogen Påvirk med respekt giver et nuanceret billede af de forskellige faktorer, der spiller ind, når mennesker er sammen.

Der sættes på en god måde fokus på, hvor, hvordan og hvorfor vi påvirker og påvirkes af hinanden. Faktisk kan vi ikke undgå at påvirke hinanden, og forfatterens opfordring er, at vi skal ville påvirke med respekt, således at det bliver en bevidst handling.

Bogen tager sit udgangspunkt i fire begreber: Intimisering, Desertering, Konfrontering og Tilbagetrækning. Disse bliver belyst ud fra rollemodeller som forældre, lærere og forkyndere.

Jesus uden filter

Jesus uden filter handler om discipelskab i hverdagen. Det er meget opløftende, at de tre unge forfattere, som alle er lige omkring de 30, giver sig i kast med dette emne.

Temaet om discipelskab og efterfølgelse har vi haft det svært med i LM, hvor de unge i stor udstrækning har været henvist til at hente inspiration fra for eksempel Dansk Oase og reformert teologi.

Kaldet larmede for meget

I min opvækst stødte jeg mest på begrebet ”kald” i forbindelse med missionærkald og præstekald. Jeg tror, det er en ret snæver forståelse af kald.

Når Jesus kalder, forstår jeg det som, at han først og fremmest kalder os til at følge ham, være sammen med ham og lytte til ham. I følgeskabet med ham vil vi komme til at ligne ham mere og mere.

Kald og konsekvens

En fyldig bog om international mission, der spænder over to forskellige missionsfelter i to verdensdele, der ligner hinanden og dog er så forskellige.

30 års tjeneste i en tid, hvor de fleste missionærer arbejder ude mindre end ti år, og hvor store forandringer herhjemme og ikke mindst på missionsfelterne kalder på mange udfordringer. En arbejdsperiode langt ud over det sædvanlige.

Fik kaldet til mission på en tagryg

Da Stine og jeg i 2007 forlod Iringa som volontører for LM, så vi på hinanden og sagde, at hvis vi nogensinde skulle til Tanzania igen, kunne det være spændende at være med i det nomadearbejde, som Agnes og Carsten (Rahbek, red.) stod i. Jeg er sikker på, at Gud allerede dengang lagde arbejdet i vores hjerter.

Da vi kom hjem til Danmark, fik vi travlt med at etablere os med hus, børn og jeg med eget tækkefirma og Stine en jordemoderuddannelse.

Vi er ikke kun missionærer for at have det sjovt

Gud har givet os alle et generelt kald til mission i missionsbefalingen. Derudover har han givet mig et specifikt kald til at være missionær i international mission. For mig blev dette kald tydeligt, da jeg var volontør i Tanzania for 13 år siden. 

Gud gav mig en tanke om og fred i, at hvis jeg en dag fik en mand med kald til mission uden for Danmarks grænser, så ville det være o.k. med mig.

Derfor kan man på en måde sige, at jeg har fået et indirekte kald til at være missionær eller i hvert fald et kald, der er bundet op på min mands kald.

Sider