Bed for Etiopien

04/10/2016

Bed for Etiopien og LM’s missionærer dér

 

Det virker så meningsløst. Så tungt og smerteligt. Som så mange andre tragedier i verden i dag. Hen over weekenden har en tragedie udspillet sig i Etiopien, knap 50 km uden for hovedstaden Addis Abeba.

En af LM’s missionærer skriver, at Etiopien, den etiopiske befolkning og missionærerne har brug for vores forbøn. Her og nu. Det er et opråb, vi må tage alvorligt. Vi ved, hvem der kan hjælpe: Herren, himlens og jordens skaber.

I weekenden fejrede en folkegruppe, som står i opposition til de siddende magthavere i landet, en fest med sang og dans, for at styrke deres egen kulturelle identitet. En folkemængde på mange tusinde var samlet. Det begyndte fredeligt men endte desværre frygteligt. Myndighederne forsøgte at stoppe folkemængden, men det fik store følger.

Nogle ledere i folkemængden udtrykte deres utilfredshed og råbte slagord, måske fordi de ikke fik frihed til at holde deres fest uden indblanding. De oplevede det som endnu en begrænsning af deres frihed. Efterhånden eskalerede det og endte med politiets hårdhændede forsøg på at opløse folkemængden. Medierne siger, at der blev brugt tåregas, gummikugler og skudt med skarpt. Det er ikke officielt bekræftet. Der gik panik i folkemængden, som forsøgte at komme væk, men rigtig mange blev såret eller trampet ihjel. Noget præcist tal kendes ikke. Men mange etiopiere er i sorg over den meningsløse tragedie.

Denne hændelse er med til at øge det pres fra oppositionelle kræfter, der er på landets magthavere. Så i dag er der områder i Etiopien, som er præget af spændinger, konflikt og ustabilitet.

Disse ting påvirker også ind i kirkens arbejde, hvor modsætninger mellem folkegrupper også kan komme til at blive en trussel mod den kristne enhed. Der står en kamp om at bevare troens enhed i Kristus på tværs af etniske og kulturelle forskelle, og på tværs af politiske synspunkter.

Der er grund til at bede for det etiopiske folk og især for dem, der har mistet.

Der er også grund til at bede for Mekane Yesus Kirken og troens folk, at spændingerne i landet ikke skal skabe konflikt og splittelse mellem dem, som står i et fællesskab om frelsen i Jesus.

Der er også grund til særligt at bede for LM’s missionærer i landet. At de kan føle sig trygge. At de kan bevare frimodigheden i tjenesten. Og at Guds gode hånd må beskytte dem mod alle farer.

Tilføj kommentar