LM og corona

24.09.2020 Nicklas Lautrup-Meiner
Danmark og verden er ramt af corona og myndighederne har derfor pålagt en række særlige krav og forholdsregler, som LM naturligvis følger. Her kan du læse de seneste nyheder om corona og LM

OPDATERING 24.09.2020: De nyeste stramninger, der blev fremlagt på pressemødet den 18. september, gælder IKKE gudstjenester og møder: Antallet af deltagere og kirkegængere er fortsat bestemt af BÅDE afstandskravet OG arealkravet, som beskrevet nedenfor! 

Derimod må man højst samles 50 personer på kreds- og menighedslejr-weekender, som jo udover møder og gudstjenester også indeholder socialt samvær. 

Med hensyn til børne- og ungdomslejre gælder sommerens retningslinjer fortsat, hvilket betyder, at lejre for børn og unge op til 25 år kan afholdes med indtil 500 deltagere.

Denne undtagelse fra forsamlingsforbuddet har Kulturministeriet bekræftet 22/9. LMBU anbefaler dog, at man følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og aflyser alle lejre og andre sociale arrangementer frem til 4. oktober, som er den foreløbige dato for de nuværende stramninger. 

Hvad angår afholdelse af efterårslejre vil det derfor indtil videre komme an på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde om lejren skal gennemføres eller ej.

 • Hvis de almindelige retningslinjer overholdes, så giver myndighederne grønt lys til at man kan afholde de planlagte efterårslejre.
 • Hvis man lokalt ikke er tryg ved at afholde en konkret lejr, så kan man med god samvittighed vælge at aflyse den.
   

Generelle retningslinjer for møder og gudstjenester

De gældende udmeldinger fra Kirkeministeriet om retningslinjer for folkekirken og trossamfundene (herunder LM) ang. corona. kan findes her

Se desuden Kirkeministeriets Spørgsmål og svar-sektion om corona, der indeholder svar på en lang række konkrete spørgsmål

Retningslinjerne bør læses grundigt, af LM's lokale styrelser. Overordnet set gælder det dog, at

 • Der må maksimalt være en person pr to kvadratmeter, hvis man primært sidder ned eller knæler i lokalet. Alternativt lyder kravt på maksimalt én person pr fire kvadratmeter
 • Forkynder og frivillige tælles ikke med. LM lægger op til, at man her tænker på de personer, der har en synlig rolle ved mødet. I de fleste LM-forsamlinger vil det betyde prædikant, mødeleder, pianist og teknikansvarlig. 
 • Kirkeministeriet tillader, at man låner eller lejer et større lokale til kirkelig brug, hvis man eksempelvis ikke kan være i sit normale lokale på grund af kvadratmeterreglen.

Endvidere lyder det

 • Der bør være 1 meters afstand mellem personer målt fra næsetip til næsetip
 • Hvis der synges bør der være to meters afstand
 • Personer, der til dagligt er i tæt kontakt, som f.eks. medlemmer af den samme husstand, kan sidde med normal afstand til hinanden. Det samlede antal personer i lokalet må dog ikke overstige de to eller fire kvadratmeter pr person (se punktet om kvadratmeter-reglen)
 • Man skal sikre muligheden for at holde afstand ved ankomst og udgang og ved eksempelvis nadver eller andre tidspunkter, hvor folk flytter sig fra deres plads

 

LM's udsendte medarbejdere

LM's ledelse har givet de udsendte medarbejdere mulighed for selv at vælge, om de vil rejse fra deres arbejdsland. Det har omtrent halvdelen valgt at gøre. Nogle medarbejdere kan fortsat varetage visse af deres arbejdsopgaver via internettet, mens andre enten ikke kan eller ikke har mulighed for det på grund af situationen.

Det er fortsat uklart, hvornår de udsendte medarbejdere kan vende tilbage til arbejdet.