Fadervor: fri os fra det onde

Men måske er det en ret god ide. For en ting er det, der gør ondt. Det er ubehageligt og af og til ulideligt. En anden ting er ham, som er ond. Han er ikke bare ubehagelig og ulidelig. Nej, han kan også være smuk, behagelig, tiltalende. Derfor er han farlig. Langt farligere og langt værre end det, der gør ondt.

Djævelens ønske er at lokke os væk fra Gud og troen på Guds nåde. Han lokker med alt muligt godt: Venskaber, popularitet, succes, medgang, karriere, oplevelser, sundhed. Eller han peger på det ufornuftige, ulogiske, umoderne i at tro på en gammel bog og en outdated Gud.

Fadervor: led os ikke ind i fristelse

Derfor beder vi Gud om ikke at lede os ind i fristelse. Det er der virkelig behov for. For de er jo over alt, fristelserne.

Du kan nok godt selv sætte ord på, men lad mig give et par eksempler: Det er fristende at hævde sig på bekostning af andre ... bare et lille ondt ord. Det er fristende at snyde med penge eller matematikopgaver. Det er fristende at se porno i fjernsynet eller på nettet. Det er fristende at undgå de mennesker, der er i nød. Det er fristende at lade være med at fortælle mennesker om Jesus. Og så videre..

Fadervor: forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere

Synd. Et meget umoderne ord. Eller et ord, som svarer til ,,ærgerligt” eller det jyske ,,træls”. Et irriterende, men let ord.

I Guds virkelighed er synd ikke et let ord. Det er et tungt ord. En tung virkelighed. For synd er ordet for menneskets oprør imod Gud. Ordet for menneskets ønske om selv at være Gud. Afvisningen af Gud.

Vi gør synd. Alle vores ord og handlinger er besmittet og ødelagt. Hvorfor? Fordi vi er synd. Helt ind i vores inderste kerne. Vi er syndere. Du og jeg.

- Tænkepause

Fadervor: Ske din vilje som i himlen således også på jorden

Værre endnu: Foran ham venter Guds vrede over hele verdens og alle menneskers ulydighed, ugudelighed og synd. En vrede, han frivilligt møder for din og min skyld. Han er rædselsslagen.

Han beder Gud om, at han må blive fri for alt dette forfærdelige. Men han beder også om, at Guds vilje må ske.

Guds vilje sker. Jesus får ikke sin bøn opfyldt. Han må lide. Og dø. Fordi det er Guds vilje.

Fadervor: Helliget blive dit navn

Derfor handler den bøn i Fadervor ikke om, at Guds navn må blive mere helligt, end det er i forvejen. Nej, det handler om, at det må blive mere helligt for mig. Og for dig.

Når jeg beder den bøn, så beder jeg om, at hele mit liv må ære Gud. At mine ord og mine handlinger må hellige hans navn.

Jeg ønsker med bønnen at gøre hele mig til en lovprisning og tilbedelse af Gud. Jeg ydmyger mig for ham.

Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige, han som var og som er og som kommer.

Shhh ... vær stille. Stilhed.

Fadervor: Underet hedder Jesus

At vi må bede til ham, er et under, et usandsynligt privilegium!

Vor Fader, du som er i himlene!

Beskrivelsen af underet: Gud viser sin kærlighed til os, veda t Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere (Romerbrevet 5,8).

Lad os læse det langsomt og tænke undervejs:

Gud (den hellige, himmelens og jorden skaber) …

viser (lader os se, afslører, åbenbarer) …

sin kærlighed (han elsker, holder af, kan li’) …

til os (dig, mig, os vores venner, naboer, familie) …

ved at (svaret på ”hvordan”) …

Samarbejdspartnere

Det er vores erfaring, at gode arbejdsrelationer mellem foreninger, der engagerer sig i mødet med nydanskere, og ligeledes mellem disse foreninger og det offentlige, giver store fordele for nydanskere personligt, for integrationen og dermed for hele samfundet.

Luthersk Mission samarbejder derfor med forskellige instanser og andre foreninger.

LM har et tæt og godt samarbejde især om de tværkulturelle kristne sommerlejre med Indre Missions Tværkulturelle Arbejde og Folkekirkens Tværkulturelle Center, Ribe stift.   ‎

LM er medlem af Tværkulturelt Center, som er en paraplyorganisation for tværkulturelt arbejde i Danmark.

I Ringkøbing Skjern kommune har vi gode arbejdsrelationer. En gang om året afholder kommunen et møde med repræsentanter fra foreningerne eller frivilliggrupperne, som de også kaldes, hvor der sættes fokus på aktuelle emner samt gives informationer på kryds og tværs.

Holstebro Kommune har udarbejdet en integrationshåndbog, hvor også Luthersk Missions integrationstilbud er nævnt.

Også i Esbjerg kommune har man et godt samarbejde

Via netværket Kirkens Brobyggere samarbejder vi med Aabenraa kommune.

Via FIN – Fælleskirkeligt Integrations Netværk samarbejder vi med Sprogcentret og Haderslev kommune.

Dette samarbejde betyder, at mange nydanskere, meget hurtigt efter at de er flyttet til kommunen, får tilbud, de ellers ikke ville få.

 

Overvundet, ikke forsvundet

Nogle mennesker tror fejlagtigt, at der har sneget sig en stavefejl ind i det 5. vers i julesalmen: ”Et barn er født i Betlehem”, og så synger de højt og med stor entusiasme, at: ”forsvundet er nu al vor nød…”

Men den tanke – at al nød skulle være forsvundet – er en hån mod alle, der blot har smagt lidt af denne verdens virkelighed.

Sider