Kristus kommer snart!

”Udsynet til den nye himmel og den nye jord forstærkes i vores alder. Og når man lægger mærke til, hvad der sker i Israel og andre steder i verden, så er jeg ikke i tvivl om, at Kristus kommer snart. Hvor længe mon Guds tålmodighed varer endnu?” spørger Poul Hoffmann, mens han henviser til hårrejsende dagsaktuelle begivenheder i Mellemøsten.

”Verden er skabt af Gud, og derfor er den vidunderlig. Men verden er også besat af Djævelen, og derfor er den skrækkelig. Men en dag skal Djævelens besættelse ophøre."

Afhængig af en uforståelig Gud

”Mit liv har været lidt af en kamp, må jeg sige. Og der vil nok også komme flere kampe. Jeg har ikke det overskud, jeg kunne ønske at have i dag. Men jeg stoler på Gud og lever i afhængighed af ham.”

Sådan siger den 47-årige Mona Nielsen fra Løgumgårde i Sønderjylland.

Hun har gennem mange år haft en ufrivillig følgesvend, depressionen, som flere gange har væltet hende omkuld. Hun betragter den efterhånden som noget vedvarende, som hun skal lære at leve med og tage hensyn til.

Trives med at forkynde Guds ord

”Hjemmet og arbejdet er mit primære kald. Prædikanttjenesten det sekundære, selvom jeg trives rigtig godt med den.”

Thomas Wejse Nielsen ser det som et stort privilegium at forkynde Guds ord. Samtidig er han udfordret af at få prioriteret prædikanttjeneste rigtigt i forhold til andre ting.

Og det er ikke altid så enkelt, når man har job, familie og menigheds­engagement, fortæller den 40-årige VUC-lærer fra Gistrup ved Aalborg. Men for ham er det vigtigt, at hverdagen fungerer, hvis han skal have frimodighed og resurser til prædikanttjenesten.

Fast rytme skaber glæde i bibellæsningen

”Vi gik i gang, fordi vi begge to var rigtig dårlige til at få læst i Bibelen. Vi snakkede om, at det egentlig ikke gav nogen mening, at vi bygger vores liv på Guds ord uden at læse i det. Det var bare svært at komme ind i en god rutine,” fortæller Pernille Klindt Pedersen.

Men det har ændret sig markant. De oplever nu, at der ikke længere er så megen tvang over deres bibellæsning, fordi de er kommet ind i en rigtig god rytme.

Et kapitel og en sms hver dag

I al sin enkelhed går deres aftale ud på, at de læser et kapitel i Bibelen om dagen.

Venskab og efterskoleophold hjalp troen på vej

”Jeg har helt fra starten befundet mig godt i det kristne miljø. Der var nogle rare og imødekommende mennesker, og det var tydeligt, at de ville mig det bedste,” er hans erfaring.

Det er Mads Eriksens erfaring i løbet af de seneste år, hvor troen på Jesus og fællesskabet i Luthersk Mission er blevet en integreret del af hverdagen for ham og hans familie.

En fantastisk påske - da Eli mødte Jesus

LM Musiks nyeste udgivelse En fantastisk påske – da Eli mødte Jesus er en påskemusical for børn.

Vi følger drengen Eli, der skal rejse til Jerusalem. Gennem hans oplevelser bliver vi førstehåndsvidner til påskefortællingen. Man mærker alvoren i beretningen, og ideen med at lade Eli være fortæller er glimrende. Han stiller spørgsmål, der også kunne komme fra de børn, jeg kender. 

Det er faktisk, som om teksterne bliver dybere i takt med Elis erkendelse af, hvem Jesus er. Fra et barnligt ”jeg har hørt,” til et dybere ”jeg har set.”

2. Korsord: DA JESUS SÅ SIN MOR

"Derpå sagde han til disciplen: ”Der er din mor.” Fra den time tog disciplen hende hjem til sig"
(Johannesevangeliet 19, 26-27).

Maria fulgte ham til det sidste. Hun havde flere børn, men et barn adskilte sig fra de andre. Han var ikke alene hendes søn. Han var Gud. Han var hendes frelser.

Da hun og Josef bragte Jesus op i templet, for at han skulle omskæres, sagde Simeon nogle ord, der må have rystet hende. Han talte om et sværd, der skulle gennemtrænge hendes sjæl.

Når troen bliver for trang

”Jeg beder om, at mine børn ikke kommer til at hade Gud på grund af mig.” Citatet kommer fra en ledende person i en menighed og danner samtidig grundlaget for bogens tilblivelse.

Forfatteren, Rob Parsons, kender nogle sikkert fra en tidligere udgivelse fra Lohse Forlag: Kærligheden finder veje.

Denne gang handler det om forholdet mellem børn og forældre i miljøet omkring hjem og kirke.

Bogen er en hjælp til at undgå nogle af de faldgruber, forældre, der deler tiden mellem hjem og engagement i en menighed, kan havne i.

Multiværktøj for bibelbrugere

Det er almindeligt, at bibellæsning nogle gange kan virke både kedelig og besværlig. Det er svært at finde de rigtige vaner og derfor lettere at lade Bibelen blive liggende på hylden. 

Men der er hjælp at få mod denne bibel-træthed. Multiværktøj for bibelbrugere er en bog, der giver forskellige input og tips til at optimere din bibelglæde. 

Bogen er i to dele. Første del: Hvorfor læse i Bibelen? og anden del: Hvordan læse i Bibelen? 

Sider