De fik Jesus ned i pengepungen

”Det er jo en god ting at støtte missionsarbejdet. Jeg har tænkt over, at jeg skal have et mere løst forhold til mine penge og være bedre til at give af det, jeg har,” siger Johanne Lind Alemu fra København.

Hun var en af de 72 unge, der på Mission14 besluttede fremover at sende et fast beløb til LMU.

Komitéen bag ungdomskonferencen midt i november gjorde nemlig en ekstra indsats for at få de unge til at give til missionsarbejdet.

Nye flygtninge skal føle sig velkomne

Else Wiwe, som er LM’s tværkulturelle konsulent i Syddanmark, har fået sin stilling udvidet fra 60 procent til fuld tid i de næste to år.

Hensigten er, at hun skal inspirere og opmuntre lokale LM’ere til at gå i gang med nye aktiviteter, der kan få de mange nye flygtninge til at føle sig velkomne i Danmark. Samtidig giver det også hende selv mere tid til at besøge asylcentrene.

Afhængig børnemedarbejder

”Jeg kan kun opfordre til at gå ind i et børnearbejde eller andet arbejde. Den, som er medarbejder i Guds rige, bliver rig på mange andre måder.”

Sådan sagde Egon Christensen, da jeg mødte ham ved Halmøder 2013 på Løgumkloster Efterskole, hvor han havde møde for børnene.

Han sang sammen med de mange børn og fortalte om Kong David, der spiller vanvittig – og det gjorde han med ”hele kroppen”.

Børnene blev af og til stillet spørgsmål afpasset til alder og niveau, og bibelfortællingen blev krydret med relevante hverdagsting i relation til beretningen.

De bedste bibelhistorier

Som kristne forældre og formidlere til børn er vi altid på udkig efter godt og inspirerende materiale, som grundlag for den kristne tro.

Vi ønsker at give børnene det bedste, særligt når det gælder deres kristne oplæring.

Der er mange børnebibler på markedet. Nu er endnu én ude.

Biskop Steen Skovsgaard har udvalgt og fortalt 45 bibelfortællinger. Det er svært at udvælge centrale og vigtige fortællinger, når andre må udelades, men det har han gjort godt.

LMH-elev får genoptaget sin asylsag

Store og mægtige er dine gerninger, Herre Gud, almægtig.

Med denne lovsang modtog LMH-eleverne deres afghanske ven, da han mandag den 10. november stod ud af bilen på pladsen foran højskolen efter at have været tilbageholdt i fængslet i Ellebæk i mere end tre uger.

"Det var en stærk følelsesmæssig oplevelse, som gjorde et stort indtryk på os alle sammen. Men det var jo også en bekræftelse på Guds omsorg og magt til at ændre en situation," fortæller forstander Henrik Nymann Eriksen.

Ny studentermissionær klar til Cambodja

Det er Andrea Nygaard Christensen, 37 år, og Brian Christensen, 38 år, fra Sønderborg. De har børnene Johannes og Lisa på henholdsvis syv og seks år.

Andrea er uddannet fysioterapeut, men har de sidste par år været ansat i LMBU som junior- og teen-konsulent. Brian er gymnasielærer i musik og idræt.

Planen er, at de skal på et forberedende kursus på All Nations Christian College i England fra april 2015 og rejse til Cambodja omkring august 2015.

Det er en stor glæde, at vi dermed har denne vigtige missionærstilling besat igen.

Tilfredshed med Tro & Mission

En ny, stor læserundersøgelse viser tilfredshed med avisen Tro & Mission.

Når det gælder de enkelte stofområder, viser undersøgelsen, at avisens læsere gerne vil have ”mere af det hele”.

Flere personlige beretninger efterlyses

Især på to punkter synes læserne dog, at redaktionen kan gøre det bedre:

Fire ud af ti læsere vil gerne have flere personlige beretninger og vidnesbyrd i det opbyggelige stof, og en ud af tre vil gerne have mere information om dansk kirkeliv uden for LM.

Mission blandt nomadestammer

LM er sammen med Den evangelisk-lutherske Kirke involveret i missionsarbejdet blandt forskellige nomadestammer i sydvest Tanzania.

Vi koncentrerer os om evangelisation og bibelskoleundervisning for masaier, barabaig-folket og sukuma-folket samt flere andre mindre stammer i området.

De senere år har der været særlig fokus på at nå barabaig-folket, som lever meget isoleret fra andre stammer. På evangelisationsture opsøges barabaigerne på deres bopladser, hvor evangeliet forkyndes for dem.

Kiabakari Bibelskole i Mara Stift

Mara Stift ligger i det nordlige Tanzania og er et forholdsvist ungt stift. Der er derfor kun få uddannede præster og evangelister, så behovet for uddannelse af medarbejdere stort. I området har mange endnu ikke hørt evangeliet.

I Mara Stift ligger Kiabakari Bibelskole, som åbnede i 1997. Kiabakari Bibelskole har stor betydning for Den evangelisk-lutherske Kirke, da skolen er med til at uddanne både evangelister, præster og sognemedhjælpere.

Sider