6. Korsord: DET ER FULDBRAGT (4)

Bibelen siger, at frygten for døden gennem hele livet holder mennesker i trældom. Umiddelbart synes det ikke at være tilfældet; men det er virkeligheden.

Døden er en bestemmende magt.

Sådan har det været siden syndefaldets dag.

Også for et Guds barn er døden den sidste fjende, men den er samtidig en overvundet fjende. Jesu sejr over døden er din sejr over den. Du dør, når du har draget dit sidste åndedrag, og så gør du det alligevel ikke. I troen på Jesus er du gået over fra døden til livet. Derfor lever du, selv om du dør.

7. Korsord: BETROR JEG MIN ÅND

At være forladt af Gud blev ikke det sidste for Jesus. Da alt det, der skulle gøres til din frelse, var fuldbragt, råbte Jesus med høj røst: Fader!

Med sit hjertes øje så han sin Fader. Han så ikke alene en fars øjne, der vågede over ham, men han så også et faderhjerte, der bankede for ham.

Jesus var nu der, hvor hans legeme og ånd skulle skilles. Legemet skulle lægges i en grav, men hvor skulle ånden være? Jesus var ikke i tvivl.

Exodus Gods and Kings

For anden gang i 2014 kom der en film baseret på en bibelsk beretning. 

I foråret var det Aronofskys syrede øko-udgave af beretningen om syndfloden. 

Nu er det blevet tid til Ridley Scotts fortolkning af beretningen om Moses og udvandringen af Egypten. 


Moses (Christian Bale) er på besøg i byen Ramses, som slaverne er ved at opføre (Foto: Fox-Film).

Noa

“Alle levende væsener på jorden blev udslettet, både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugle. De blev udslettet fra jorden, og kun Noa og de, der var med ham i arken, blev tilbage.” Så er du advaret! 
Darren Aronofsky har instrueret en visuelt imponerende film, som er kreativt fortalt.


Noa (Russell Crowe) og hans søn Kam (Logan Lerman) uden for arken. (Photo credit: Niko Tavernise; image.net)

De glæder sig til at lære Bibelen bedre at kende

Amalie Sif Thomsen fra Tønder og Cecilie Haahr Kristensen fra Henne er to af de 74 elever på LMH’s forårshold.

Cecilie Haahr Kristensen har i efteråret været på Discipelskole i Israel og fik dér smag for at grave endnu dybere i Bibelen.

Cecilie har lyst til at fordybe sig endnu mere i Bibelen

”Det har sådan set længe været min prioritering at komme på LMH, jeg har hørt meget godt om skolen fra familie og venner, men opholdet i Israel slog det fast for mig,” forklarer hun.

De fik Jesus ned i pengepungen

”Det er jo en god ting at støtte missionsarbejdet. Jeg har tænkt over, at jeg skal have et mere løst forhold til mine penge og være bedre til at give af det, jeg har,” siger Johanne Lind Alemu fra København.

Hun var en af de 72 unge, der på Mission14 besluttede fremover at sende et fast beløb til LMU.

Komitéen bag ungdomskonferencen midt i november gjorde nemlig en ekstra indsats for at få de unge til at give til missionsarbejdet.

Nye flygtninge skal føle sig velkomne

Else Wiwe, som er LM’s tværkulturelle konsulent i Syddanmark, har fået sin stilling udvidet fra 60 procent til fuld tid i de næste to år.

Hensigten er, at hun skal inspirere og opmuntre lokale LM’ere til at gå i gang med nye aktiviteter, der kan få de mange nye flygtninge til at føle sig velkomne i Danmark. Samtidig giver det også hende selv mere tid til at besøge asylcentrene.

De bedste bibelhistorier

Som kristne forældre og formidlere til børn er vi altid på udkig efter godt og inspirerende materiale, som grundlag for den kristne tro.

Vi ønsker at give børnene det bedste, særligt når det gælder deres kristne oplæring.

Der er mange børnebibler på markedet. Nu er endnu én ude.

Biskop Steen Skovsgaard har udvalgt og fortalt 45 bibelfortællinger. Det er svært at udvælge centrale og vigtige fortællinger, når andre må udelades, men det har han gjort godt.

LMH-elev får genoptaget sin asylsag

Store og mægtige er dine gerninger, Herre Gud, almægtig.

Med denne lovsang modtog LMH-eleverne deres afghanske ven, da han mandag den 10. november stod ud af bilen på pladsen foran højskolen efter at have været tilbageholdt i fængslet i Ellebæk i mere end tre uger.

"Det var en stærk følelsesmæssig oplevelse, som gjorde et stort indtryk på os alle sammen. Men det var jo også en bekræftelse på Guds omsorg og magt til at ændre en situation," fortæller forstander Henrik Nymann Eriksen.

Sider