Af nåde er I frelst

Vi taler om at lade nåde gå for ret og mener dermed, at en, der er skyldig, undgår sin retmæssige straf.

Over for Gud er vi skyldige, og vi står til straf. Men Gud kender ikke til at lade nåde gå for ret.

Guds nåde er, at han lader en anden tage straffen i stedet for os. Nåde er, at Gud i Jesus ikke bare ser bort fra straffen, men renser os, så vi ikke kun er benådede skyldige, men er renset for skyld og gjort skyldfri.

Nåde er, at vi ikke skal gøre os fortjente til noget hos Gud. I stedet må vi række hænderne ud og tage imod Guds gave, som er evigt liv.

Brød til alle

Hvis ikke noget af korner bruges som såsæd, så er der kun brød nok på den korte bane. Noget skal lægges til side. Det er forudsætningen for den bæredygtige vækst.

Med den vinkel bliver bønnen om det daglige brød i fadervor også en bøn om mission. Der må være brød til alle. Flere skal have del i Livets brød. Flere har brug for at lære Jesus at kende. Også i næste generation.

Det tilstrækkelige brød

Her får alle arbejderne samme løn uanset arbejdsindsats. Alle arbejdere fik én denar af vingårdsejeren. Både dem, der havde arbejdet hele dagen, og dem, der blev hyret i sidste time.

På daværende tidspunkt var én denar en dagsløn. Det vil sige, at alle fik den nødvendige løn til livets opretholdelse. Hverken mere eller mindre. Det var tilstrækkeligt. Det var det, der skulle til. Det var nok.

Det nødvendige brød

Faren for, at det, som opleves overflødigt, bliver glemt og også opleves som ligegyldigt er til stede.

 Alligevel er tingen fortsat livsnødvendig. Tænk på din vejrtrækning eller dit hjerteslag!

I fadervor beder vi: Giv os i dag vort daglige brød. En bøn, der let føles overflødig i en dansk kontekst, hvor det mere handler om, hvor vidt brødet er økologisk, delikat, fedtfattigt eller uden stråforkortere end om overlevelse og nødvendighed.

Vejledning til fred

En af min trosfrimodigheds ældste fjender er dårlig samvittighed. Utallige gange har jeg sagt noget og senere fortrudt det. Syndet, og senere bekendt det.

Alligevel har samvittigheden plaget, og ofte mindet mig om min fejl og utilstrækkelighed. En plagende samvittighed knuser glæden. Det kender alle.

Jeg har læst mange bøger, der forkynder budskabet om tilgivelsen i Jesus. Men på en speciel klar, direkte og frisættende måde viser Rosenius, hvordan min dømmende samvittighed må pakke sammen i mødet med evangeliet. Det er et budskab, der giver liv og glæde – i overflod! 

En fantastisk påske - da Eli mødte Jesus

LM Musiks nyeste udgivelse En fantastisk påske – da Eli mødte Jesus er en påskemusical for børn.

Vi følger drengen Eli, der skal rejse til Jerusalem. Gennem hans oplevelser bliver vi førstehåndsvidner til påskefortællingen. Man mærker alvoren i beretningen, og ideen med at lade Eli være fortæller er glimrende. Han stiller spørgsmål, der også kunne komme fra de børn, jeg kender. 

Det er faktisk, som om teksterne bliver dybere i takt med Elis erkendelse af, hvem Jesus er. Fra et barnligt ”jeg har hørt,” til et dybere ”jeg har set.”

2. Korsord: DA JESUS SÅ SIN MOR

"Derpå sagde han til disciplen: ”Der er din mor.” Fra den time tog disciplen hende hjem til sig"
(Johannesevangeliet 19, 26-27).

Maria fulgte ham til det sidste. Hun havde flere børn, men et barn adskilte sig fra de andre. Han var ikke alene hendes søn. Han var Gud. Han var hendes frelser.

Da hun og Josef bragte Jesus op i templet, for at han skulle omskæres, sagde Simeon nogle ord, der må have rystet hende. Han talte om et sværd, der skulle gennemtrænge hendes sjæl.

Når troen bliver for trang

”Jeg beder om, at mine børn ikke kommer til at hade Gud på grund af mig.” Citatet kommer fra en ledende person i en menighed og danner samtidig grundlaget for bogens tilblivelse.

Forfatteren, Rob Parsons, kender nogle sikkert fra en tidligere udgivelse fra Lohse Forlag: Kærligheden finder veje.

Denne gang handler det om forholdet mellem børn og forældre i miljøet omkring hjem og kirke.

Bogen er en hjælp til at undgå nogle af de faldgruber, forældre, der deler tiden mellem hjem og engagement i en menighed, kan havne i.

Multiværktøj for bibelbrugere

Det er almindeligt, at bibellæsning nogle gange kan virke både kedelig og besværlig. Det er svært at finde de rigtige vaner og derfor lettere at lade Bibelen blive liggende på hylden. 

Men der er hjælp at få mod denne bibel-træthed. Multiværktøj for bibelbrugere er en bog, der giver forskellige input og tips til at optimere din bibelglæde. 

Bogen er i to dele. Første del: Hvorfor læse i Bibelen? og anden del: Hvordan læse i Bibelen? 

Hvordan lede et åbent bibelstudie?

”Det er ikke så afgørende, om vi kan svare på deres spørgsmål eller ej, men i højere grad, om vi lytter til dem, tager deres spørgsmål seriøst og respekterer dem.”

”En god leder i en åben bibelstudiegruppe (ÅBS) skal være en guide på sidelinjen fremfor at være gruppens midtpunkt. En leder skal hjælpe deltagerne med at læse teksten selv, så Gud kan tale til dem gennem sit ord.”

”Glem aldrig, at du sidder med dynamit i hænderne, når du leder en bibelstudiegruppe. Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd (Hebr 4,12)”

Sider