5. Korsord: JEG TØRSTER (2)

Uudslukkelig tørst fører til fortvivlelse. Det er korset et vidnesbyrd om. Det gælder tørst efter vand og i endnu højere grad tørst efter Gud.

Jesus tørstede efter Gud, men Gud havde forladt ham. Det er Helvedes kval.

Men for os kan tørsten på denne side af evigheden blive vejen til velsignelse. Tørsten får dig til at vende dig mod noget uden for dig selv. Og Jesus har sagt: Om nogen tørster, han komme til mig og drikke.

6. Korsord: DET ER FULDBRAGT (4)

Bibelen siger, at frygten for døden gennem hele livet holder mennesker i trældom. Umiddelbart synes det ikke at være tilfældet; men det er virkeligheden.

Døden er en bestemmende magt.

Sådan har det været siden syndefaldets dag.

Også for et Guds barn er døden den sidste fjende, men den er samtidig en overvundet fjende. Jesu sejr over døden er din sejr over den. Du dør, når du har draget dit sidste åndedrag, og så gør du det alligevel ikke. I troen på Jesus er du gået over fra døden til livet. Derfor lever du, selv om du dør.

7. Korsord: BETROR JEG MIN ÅND

At være forladt af Gud blev ikke det sidste for Jesus. Da alt det, der skulle gøres til din frelse, var fuldbragt, råbte Jesus med høj røst: Fader!

Med sit hjertes øje så han sin Fader. Han så ikke alene en fars øjne, der vågede over ham, men han så også et faderhjerte, der bankede for ham.

Jesus var nu der, hvor hans legeme og ånd skulle skilles. Legemet skulle lægges i en grav, men hvor skulle ånden være? Jesus var ikke i tvivl.

Exodus Gods and Kings

For anden gang i 2014 kom der en film baseret på en bibelsk beretning. 

I foråret var det Aronofskys syrede øko-udgave af beretningen om syndfloden. 

Nu er det blevet tid til Ridley Scotts fortolkning af beretningen om Moses og udvandringen af Egypten. 


Moses (Christian Bale) er på besøg i byen Ramses, som slaverne er ved at opføre (Foto: Fox-Film).

Noa

“Alle levende væsener på jorden blev udslettet, både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugle. De blev udslettet fra jorden, og kun Noa og de, der var med ham i arken, blev tilbage.” Så er du advaret! 
Darren Aronofsky har instrueret en visuelt imponerende film, som er kreativt fortalt.


Noa (Russell Crowe) og hans søn Kam (Logan Lerman) uden for arken. (Photo credit: Niko Tavernise; image.net)

De bedste bibelhistorier

Som kristne forældre og formidlere til børn er vi altid på udkig efter godt og inspirerende materiale, som grundlag for den kristne tro.

Vi ønsker at give børnene det bedste, særligt når det gælder deres kristne oplæring.

Der er mange børnebibler på markedet. Nu er endnu én ude.

Biskop Steen Skovsgaard har udvalgt og fortalt 45 bibelfortællinger. Det er svært at udvælge centrale og vigtige fortællinger, når andre må udelades, men det har han gjort godt.

Mission blandt nomadestammer

LM er sammen med Den evangelisk-lutherske Kirke involveret i missionsarbejdet blandt forskellige nomadestammer i sydvest Tanzania.

Vi koncentrerer os om evangelisation og bibelskoleundervisning for masaier, barabaig-folket og sukuma-folket samt flere andre mindre stammer i området.

De senere år har der været særlig fokus på at nå barabaig-folket, som lever meget isoleret fra andre stammer. På evangelisationsture opsøges barabaigerne på deres bopladser, hvor evangeliet forkyndes for dem.

Kiabakari Bibelskole i Mara Stift

Mara Stift ligger i det nordlige Tanzania og er et forholdsvist ungt stift. Der er derfor kun få uddannede præster og evangelister, så behovet for uddannelse af medarbejdere stort.

I Mara Stift ligger Kiabakari Bibelskole, som åbnede i 1997. Kiabakari Bibelskole har stor betydning for Den evangelisk-lutherske Kirke, da skolen er med til at uddanne både evangelister og sognemedhjælpere.

Kollegier for studerende

Via Luthersk Mission er der oprettet kollegier for universitetsstuderende i Cambodjas to største byer, Phnom Penh og Siem Reap, med plads til 20 kvinder og 20 mænd begge steder.

De unge kommer fra fattige kår i provinsen. De ville ikke have mulighed for at tage en videregående uddannelse uden det løft og den tryghed, en kollegieplads giver dem.

Støt de unge studerende

Du kan bidrage til, at unge i Cambodja får et kristent hjem at bo i, mens de studerer.

Sider