63 elever på forårsholdet

43 nye fem-måneders- og 20 ti-månederselever indtog Luthersk Missions Højskole den 3. januar

04. januar 2013 /

”Det er jo fantastisk,” siger forretningsfører Bent Enevoldsen om størrelsen på forårsholdet på LMH.

Resten af personalegruppen har også svært ved at få armene ned.

Det så ellers lidt tungt ud med tilmeldingerne til forårsholdet sidst på efteråret. Men hen over juleferien passerede man de magiske 60, som i flere år har været rekord for forårsholdene.

De 43 nye elever og de 20 fortsættere installerede sig på skolen torsdag den 3. januar. De blev vist rundt og samledes om aftenen til forstanderens velkomsforedrag og en fælles præsentationsrunde.

Forårsholdet på LMH er en spændende blanding af unge, blandt andet er der en håndfuld bornholmere, en enkelt fra Lolland, en halvkineser, en halvetiopier, to, der kommer lige fra Ordet og Israels discipelskole i Tiberias, flere faguddannede, der har orlov fra jobbet, en del studenter og tre svenskere.

 

Af Ditte Olsen

Tilføj kommentar