Den moderne dansker skal høre, at han er værdifuld

Mange unge føler sig i højere grad forkerte, end de oplever, at de har gjort noget forkert. Det må forkyndelsen tage højde for (foto: iStock)
”Vi er gode til at forkynde om, hvad det vil sige at være skyldige. Men vi er ikke så gode til det med skam,” sagde LM's vicegeneralsekretær på LM’s Lærerådsmøde 17. marts

21. marts 2018 / Nicklas Lautrup-Meiner: nlm@dlm.dk

Særligt den yngre del af LM er i højere grad præget af skam over ikke at slå til end af skyld over for Gud.

Det var en af konklusionerne, da LM’s Læreråd mødtes fra den 16.-17. marts for blandt andet at drøfte forkyndelsen i en skamkultur.

Lærerådet består af LM’s Landsstyrelse, de syv afdelingsformænd og en repræsentant fra hver af de to største afdelinger Vestjylland og Sønderjylland-Fyn. Rådet er LM’s øverste myndighed i læremæssige spørgsmål.

Netop forkyndelsen er særligt relevant for Lærerådet, da de syv afdelinger er kaldende instans for alle LM's frivillige prædikanter.

Mennesker føler sig forkerte; det blokerer for forståelse af skyld

Men hvordan forkynder man til den del af tilhørerne, der snarere skammer sig over, hvem de er, end føler sig skyldige i at have gjort noget forkert over for Gud?

Carsten Skovgaard-Holm pegede i sit oplæg på, at det i højere grad er nødvendigt at få forkyndt, at mennesket er skabt i Guds billede og derfor uendelig værdifuldt.

Dette budskab skal forkyndes, sådan at tilhøreren ikke forstår budskabet om synd sådan, at mennesket først har værdi, hvis det lever op til nogle særlige krav.

Gennem en sådan forkyndelse kan man måske løse skamproblematikken hos visse tilhørere, så man kan forkynde, at alle mennesker har skyld over for Gud og må forsones med ham.

Forkyndelse må ikke få mennesker til at tro, at de er værdiløse

Lærerådet drog ikke en konklusion på baggrund af oplægget, men var enige i, at analysen var korrekt, og at forkyndelsen om skyld aldrig må lyde sådan, at mennesker tror, at de ikke havde værdi.

Samtidig var der udbredt enighed om at forkynde Guds grundlæggende kærlighed til mennesket sammen med den klassiske betoning af lov og evangelium – at alle mennesker står skyldige over for Gud, men at Gud suverænt har sonet straffen selv.

Tilføj kommentar