Evangeliet til alle folk!

Foto: Boldspil med globus
Gud vil inddrage alle kristne i, at evangeliet formidles til alle folk. (Foto: Franckreporter)
Magasinet Budskabet har Evangeliet til alle folk! som tema i det nummer, der netop er udkommet

15. februar 2019 / Ole Solgaard, os@dlm.dk

Bibelen afslører, at Guds hjerte banker for alle folk, alle slags mennesker i hele verden. Evangeliet er for alle. Det sætter dermed også en dagsorden for alle kristne mennesker og fællesskaber. Gud vil inddrage dem i, at evangeliet formidles til alle folk.

Det er baggrunden for det tema, som det nyligt udkomne nummer af magasinet Budskabet har: ”Evangeliet til alle folk!”

Kontrast mellem Guds nød og vores ligegyldighed

Martin Haahr, der er lærer på KFS’ Ledertræningscenter, peger i sin artikel på, at hans egen umiddelbare ligegyldighed over for, at mange mennesker endnu ikke har hørt og taget imod frelsen i Jesus, står i skarp kontrast til Guds nød og brændende kærlighed.

”Tænk, at vi som kirke har haft evangeliet om Jesu fuldbragte frelse i 2000 år, men at vi stadig ikke har fuldført Jesu befaling om at række dette evangelium ud til hele verden!” skriver han.

Trosblufærdighed skal overvindes med respekt og åbenhed

Når det drejer sig om at dele evangeliet med mennesker i Danmark, kan det være gavnligt at overveje, hvordan danskere generelt tænker om tro og kristendom. Det er afsættet for sognepræst Flemming Bak Poulsen, der skriver om danskernes tro og holdninger.

Han nævner, at trosblufærdighed er et vilkår i Danmark. Han mener ikke, det skal overvindes ved at være grænseoverskridende, men ved at nærme sig hinanden med respekt, åbenhed og nysgerrighed.

På baggrund af egne erfaringer og diverse undersøgelser peger han på det brogede trosbillede blandt danskere og tilbagegangen for klassisk kristendom.

”Danskernes religiøsitet er blevet mere flertydig og forskelligartet, men måske er den samtidig blevet mere ærlig … Kirkens opgave er uforandret: at praktisere og prædike kærlighed,” skriver Flemming Bak Poulsen.

Hvad de konkrete opgaver og udfordringer kan være i relation til Køge-borgere, grønlændere og peruanere, giver en tredje temaartikel også nogle personlige bud på.

Læs mere …

Magasinet indeholder også artikler om pleje af ægteskabet, om mission mellem passion og strategi og om, hvorvidt Bibelens ord giver mening,og meget andet. Daniel S. Linds tankevækkende artikel ”Halvhjertet eller helhjertet” kan læses gratis her.

Hele Budskabet 1/2019 kan læses online her af abonnenter. Har du ikke abonnement, kan du via samme link se, hvordan du får det.

Tilføj kommentar