Generalforsamling havde fokus på bøn og mission

LM's Generalforsamling
Der blev udvekslet ideer til, hvordan LM kan drive mere mission i Danmark på dette års generalforsamling (foto: Søren Skovgaard Sørensen)
Nyvalg til Landsstyrelsen og fælles brainstorm om, hvordan LM kan drive mere mission i Danmark

01. november 2018 / Nicklas Lautrup-Meiner: nlm@dlm.dk

Fællesbøn var i fokus ved dette års generalforsamling.

Landsstyrelsen havde ved årets indgang besluttet at opfordre alle LM’ere til at bede om nye LM-fællesskaber i Danmark, flere missionærer til LM’s internationale arbejde og en fornyet tro for den enkelte.

Det blev konkretiseret på generalforsamlingen, hvor hvert emne blev sluttet af med, at emnet blev lagt frem i bøn af to deltagere, der for hvert punkt havde meldt sig frivilligt.

Vestjysk udskiftning i LM’s Landsstyrelse

Generalforsamlingen betød også en udskiftning i Landsstyrelsen.

Asger Mogensen fra Vildbjerg havde valgt ikke at modtage genvalg efter 12 år i styrelsen, og i stedet blev Henrik Bjærre Jakobsen fra Skjern valgt ind.

Det nye landsstyremedlem er 41 år gammel og arbejder som landmand. Derudover har han siddet ti år i bestyrelsen for LM i Skjern. De seneste syv år som formand.

Ideer til hvordan LM kan drive mere mission i Danmark

Som en ny ting var der ved dette års generalforsamling sat tid af til brainstorm.

Deltagerne blev delt ind i seks grupper, der hver skulle drømme om, hvilke tiltag de så for sig i LM-regi i Danmark, samt hvordan de kunne konkretiseres.

Blandt ideerne var en menighedsplanterlinje på LMH, en opfordring til at starte flere lokale børneklubber, såvel som et ønske om et kristent kollegie i en større by i Danmark med få eller ingen kristne.

Ideudvekslingen udsprang af et ønske fra LM's Børn og Unge om at starte LM-fællesskaber i Danmarks tyve største byer. På denne baggrund havde LM’s Landsstyrelse også opfordret LM’erne til at bede for mission i Danmark.

Mange ledige stillinger i LM’s internationale arbejde

International mission var også til debat efter et år med mange ledige stillinger i LM’s internationale arbejde.

Det skaber udfordringer for arbejdet og de ansatte, mente vicegeneralsekretær og missionsleder Carsten Skovgaard-Holm.

Dels er der ikke andre til at udfylde opgaverne, når de udsendte holder orlov eller ferie, og dels kan det være vanskeligt at leve som de eneste danskere eller vesterlændinge i et område.

Under drøftelsen var der også et indlæg fra en tidligere missionær, der opfordrede de tilstedeværende til konkret at bede om nye missionærer. Det havde han selv oplevet som frugtbart.

 

Landsstyrelseformand Henrik P. Jensens formandsberetning kan læses her. Her kan referatet også læses, når det er klar.

Tilføj kommentar