Kvinder finder hjælp og håb gennem radioen

Tilsløret kvinde i den arabiske verden. (Foto: Norea)
I den arabiske verden er islam den dominerende religion. (Foto: Norea)
I den arabiske verden er islam dominerende, og der er stor ulighed. Bøn for området og kvinderne kan opleves som en dråbe, men Gud er kraftfuld

28. maj 2015 / Kaja Lauterbach: kl@dlm.dk

”Jeres program er som en brønd i ørkenen for de tørstige kvinder i vores arabiske region.”

Sådan lyder en af de lytterreaktioner, der fortæller, at kvinder i den arabiske verden finder hjælp og håb gennem radio programmerne Kvinder med Håb, der sendes af Trans World Radio til store dele af verden.

Marli Spieker er leder af Projekt Hannah på verdenplan. Sådan en respons glæder hende meget, for nogle gange føler de, at deres bønner blot er som en dråbe i havet.

”Men sandheden er, at i Guds hænder, er den dråbe er mere kraftfuld, end de store bølger af had, vold og isolering, som disse kvinder oplever,” siger hun.

Kvinder med Håb er også et bedenetværk over hele verden

Projekt Hannah omfatter både radioprogrammerne Kvinder med Håb og et bedenetværk, der udsender en bedekalender i over 100 lande verden over.

Temaet for juni måned er Bøn for kvinder i den arabiske verden.

I bedekalenderen for juni måned er der hver dag et bedeemne for kvinder i de 22 lander i Nordafrika og Mellemøsten, hvor arabisk er det fremherskende sprog.

Herudover fortæller Projekt Hannah lidt om forholdene for de arabiske kvinder:

I denne del af verden er islam den dominerende religion. Selv om de politiske og økonomiske forhold varierer fra land til land, er der alle steder en stor kønsbaseret forskel i rettigheder og frihed, og manden har den fuldstændige magt over deres hustruer og døtre.

 

Radioprogrammet Kvinder med Håb, sendes af Trans World Radio, giver dels hjælp til livet og hjælp til at leve som kristen i hverdagen. Programmet sendes på flere end 60 sprog, og Norea støtter det i fem lande: Albanien, Cambodja, Etiopien, Kirgisistan og Turkmenistan.

Læs mere på norea.dk/missionsarbejde/projekt-hannah/

Tilføj kommentar