Ledige stillinger og store indtægter giver overskud

Billede af penge
Ubesatte stillinger og historisk gode indtægter sikrer sorte tal på bunden af LM's regnskab for 2017 (foto: Creative Common)
LM kommer ud af 2017 med et overskud på over en halv million. Det skyldes dels store indtægter, men også ubesatte stillinger i det internationale arbejde

27. april 2018 / Nicklas Lautrup-Meiner: nlm@dlm.dk

Der er sorte tal på bundlinjen i det netop godkendte regnskab for 2017.

”Det er i høj grad de ledige stillinger i det internationale arbejde, der resulterer i overskuddet i 2017,” forklarer resursechef Johnny Lindgreen.

Hvor der i 2016 blev brugt knap 14,3 millioner kroner på løn, var tallet i 2017 kun 12,8 millioner. Personale- og rejseudgifterne er ligeledes faldet markant.

Færre udgifter på grund af ledige stillinger

Samlet set havde LM udgifter i 2017 for 25,7 millioner kroner. Det er over to millioner kroner mindre, end i 2016.

De lavere udgifter opvejer, at 2017 gavemæssigt ikke nåede op på budgettet. Alligevel var gavetallet rekordhøjt, forklarer resursechefen.

”Det er kun anden gang i LM’s historie, at vi kommer over 31 millioner kroner i gaveindtægter samlet set. Jeg har kun grund til at sige en meget stor tak til de mange, der har givet en gave.”

Andre indtægter end almindelige gaver

Ud af de 31 millioner går knap halvdelen til LM’s landskasse, mens de resterende går til de lokale kasser.

Samtidig har landskassen haft meget høje arveindtægter og let øgede indtægter fra genbrugsarbejdet.

Samlet set fik LM’s landskasse indtægter for over 26 millioner, hvilket resulterer i et overskud før henlæggelser i diverse puljer.

Tilføj kommentar