LM indgår samarbejde med KLF, Kirke & Medier

underskrivning af partneraftale
Den nye partneraftale med LM skal sammen med andre give KLF, Kirke & Medier større opbakning i deres arbejde med de danske Public Service-medier (foto: Henrik Lundahl Revshøi)
6. oktober indgår LM en partneraftale med KLF, Kirke & Medier, der skal give KLF øget opbakning til at fremme kristendom og gode værdier i medierne

01. oktober 2018 / Nicklas Lautrup-Meiner: nlm@dlm.dk

Med den nye aftale ønsker LM at hjælpe dem, der kæmper for etik og kristne værdier i medierne.

Det siger Luthersk Missions generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen, der også roser KLF’s initiativ Mediemod, der skal udruste danskerne til at agere i en virkelighed, der er præget af medier.

LM og KLF ønsker kristen indflydelse på de danske medier

Flere LM’ere har gennem tiden støttet KLF gennem medlemskab.

Men det er nyt, at KLF nu ønsker et egentligt partnerskab med LM og andre organisationer.

Det sker på grund af et faldende medlemstal, forklarer KLF’s generalsekretær Mikael Arendt Laursen.

”Jeg vil gerne, at vi som kristne stadig har indflydelse på medierne. Hvis vi skal kunne det, har vi brug for et mandat fra det kirkelige bagland.”

KLF har de seneste seks år mistet hvert tredje medlem og har i dag 12.000 medlemmer, forklarer han.

Vil rette op på fordomme i medier: Kirke er livsbekræftende

En stor del af KLF’s arbejde er lobbyarbejde over for DR

”Vi vil gerne give den forståelse, at kirke er livsbekræftende og positivt. Vi vil gerne rette op på fordomme,” siger Mikael A. Laursen.

Han forklarer, at KLF er en del af Samarbejdsforum for De Danske Lytter- og Seerorganisationer, der har ret til dialog med DR, og at han jævnligt har drøftelser med de ledende figurer.

Vigtigt at være opmærksom på, hvordan digitale medier påvirker

Som en ny del af deres arbejde, har KLF arbejdet på projektet Mediemod, der skal fremme bevidst medieforbrug.

” Vi har ikke indflydelse på de store udenlandske mediemastodonter, men vi har indflydelse på os selv,” forklarer Mikael Arendt Laursen.

Som en del af projektet blev bogen Digital Demens af den tyske professor Manfred Spitzer udgivet tidligere på året.

Tilføj kommentar