LM underskriver global luthersk erklæring

billede fra forsamlingen i Bishoftu
Lutherske kirke- og organisationsledere fra hele verden var samlet i Bishoftu i september (foto: Søren Skovgaard Sørensen)
Kaldet til trofasthed over for Gud, forpligtelse på Bibelen og lydighed mod Kristus gennemsyrer Bishoftu-erklæringen, som LM og en række andre kirker netop har underskrevet

26. oktober 2018 / Nicklas Lautrup-Meiner: nlm@dlm.dk

Selv om der kun er få i LM og lignende bevægelser i Danmark, er der ikke få lutheranere med klassisk kristentro verden over.

Det vidner den nye Bishoftu-erklæring om, som Luthersk Mission netop har underskrevet, mener generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen.

Han glæder sig over, at LM kan være med til at knytte sine samarbejdspartnere i Afrika sammen med resten af verden.

Lutheranere med klassisk kristentro med i erklæring

Erklæringen er opkaldt efter den etiopiske by, hvor underskriverne mødtes i begyndelsen af september.

Her mødtes LM med ledere fra blandt andre den peruanske, tanzaniske og etiopiske lutherske kirke, som LM har samarbejdet med i mange år.

”Vi ser det som en del af vores opgave at bygge bro mellem lederne fra vores partnerskabskirker og øvrige bibeltro ledere fra andre internationale kirker,” forklarer LM’s generalsekretær

Også Norsk Luthersk Misjonssamband og Evangelisk Luthersk Netværk, som LM samarbejder med, deltog foruden lutherske kirker fra USA, Indien, Mongoliet, Tyskland og Sydsudan.

Lutherske læresætninger medfører både ja og nej

Erklæringen, som kan findes på engelsk her, er fem sider lang og indeholder en bekendelse til de klassiske lutherske læresætninger.

Det nye er, at erklæringen udmønter, hvordan dette må medføre eksempelvis modstand mod abort og aktiv dødshjælp.

Også den såkaldte normkritik, der kritiserer, at samfundet er bygget op omkring, at mennesket er mand og kvinde, bliver afvist som et angreb på ”den guddommelige skabelse af mand og kvinde”.

Erklæringen munder ud i et kald til alle lutheranere til at arbejde for reformation i menigheden ved at angre og vende sig bort fra synd, adlyde Kristus, gennem Helligånden at arbejde for det gode og at vende tilbage til ”den mission, Kristus gav sin kirke.”

Tilføj kommentar