Træning af unge ledere i børne- og juniorarbejdet

Ungledertræning i Lindehøj Kirke 22.april 2017
"Nu føler jeg mig mere klar," fortæller Mikkel Ravn (tv), der skal være ungleder for første gang til sommer (foto: Maria Legath).
En flok helt unge kristne børneledere har været på kursus i pædagogik, børns udvikling og i at være gode forbilleder

01. maj 2017 / Karin Borup Ravnborg: kbr@dlm.dk

Syv unge sjællændere i alderen 14-19 år deltog lørdag den 22. april i et kursus for at blive udrustet til at være ledere i det kristne børne- og juniorarbejde.  

Kurset, som blev holdt i Lindehøj Kirke i Herlev, var arrangeret i et samarbejde mellem LMBU - Luthersk Mission Børn og Unge  og DFS - Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.

De unge blev undervist i pædagogik, børns udvikling, i at være et forbillede og i at sørge for at passe godt på sig selv.

Er blevet mere klar til at være ungleder

”Det var ret godt at høre om at passe på sig selv og arbejde med forskellige cases,” fortæller Mikkel Ravn, der kommer fra Allerød.

Han skal være ungleder for første gang til sommer på en børnelejr på Nordsjællands Efterskole.

Han var derfor glad for at være med på dagen, fordi han lærte noget nyt og blev mere klar til at være ungleder.

Vigtigt at vi udruster næste generation af ledere

En af underviserne på kursusdagen var between-konsulent i LMBU Maria Legarth, der har arbejdet med ungledertræning i flere år.

For hende er det helt essentielt med undervisningen af de helt unge ledere.

”Det er vigtigt, at vi hele tiden tænker på, hvem der skal være næste generation af ledere i vores arbejde, og at vi kalder og udruster dem, allerede fra de er helt unge,” siger hun.

Hjælp at hente til unge ledere

Hendes oplevelse er, at kurset er med til at udruste de unge og give dem en hjælp til de opgaver, der møder dem.

Derfor håber hun, at ledere fra kristne børneklubber og lejre må se undervisningen af de unge som noget helt selvfølgeligt.

"Vi skal opmuntre de unge til at være med, så det at at tage på unglederkursus bliver en helt naturlig del af det at være ungleder.”

LMBU og DFS holder i fællesskab to årlige unglederkurser på Sjælland.

Læs mere på Unglederkursets egen facebookside.

---

LMBU - Luthersk Mission Børn og Unge er en selvstændig, demokratisk organisation med over 1.000 medlemmer fordelt over hele landet.

Både på landsplan, regionalt og lokalt er arbejdet organiseret i tre arbejdsgrene, der retter sig mod hver sin aldersgruppe:

> Læs mere om LMBU's formål og værdier her.

Tilføj kommentar