NYT
En gruppe unge havde arrangeret fire dages juniorlejr i Pedersker med påskefokus.
05. april 2013 /

En gruppe unge (fastboende og exil-bornholmere) havde frivilligt tilbudt sig til LM-Bornholm som lejrarrangører for juniorer i...

Ja'erne rungede højt og tydeligt i LM-Kirken, da to unge irakiske brødre blev døbt.
04. april 2013 /

Søndag den 17. marts var en festdag i LM-Kirken i...

Fællesskabet på den årlige missionærkonference i Peru har stor betydning
04. april 2013 /

På den årlige missionærkonference nyder de fem LM-missionærer i Peru at være med i det store missionærfællesskab med norske kolleger fra...

Påskens budskab blev fejret mellem byggematerialer og værktøj.
03. april 2013 /

Selvom renoveringen af missionshuset i Nykøbing F ikke er tilendebragt, kan budskabet om Jesu død og opstandelse godt forkyndes i huset...

LM’s landsmøde sætter fokus på international mission.
02. april 2013 /

Har vi Jesus som frelser og herre, har vi ham også som forbillede.

Det er en integreret del af os at gøre, som Jesus gjorde:...

Sider

> Nyt fra Luthersk Mission

> Kontakt; International Mission

> Tværkulturelt Nyt

> Soma Biblia Nyt

Send en mail til tm@dlm.dk