NYT
”Vi er gode til at forkynde om, hvad det vil sige at være skyldige. Men vi er ikke så gode til det med skam,” sagde LM's...
Kirken i Tanzania uddanner korledere til at blive dygtigere rent musikalsk. De lærer noder, så de lettere kan tilegne sig nye sange,...
15/03/2018 | Carsten Skovgaard-Holm, Vicegeneralsekretær og missionsleder
08/03/2018 | Roar Steffensen, Projektmissionær i Peru

Modtag nyhedsmail

Her kan du tilmelde dig en eller flere af LM's nyhedsmails

NYT fra Luthersk Mission

Aktuelt fra ind- og udland med links til LM’s hjemmeside og avisen Tro&Mission (udsendes ca. hver 14.dag).

Tværkulturelt Nyt

Bedeemner og gode historier fra LM’s tværkulturelle arbejde i DK (udsendes en gang om måneden).

Kontakt; international mission

Her får du breve fra LM's missionærer og nyheder fra LM’s internationale arbejde (udsendes 8 gange årligt).

Soma Biblia nyhedsmail

Her får du sidste nyt fra litteraturarbejdet Soma Biblia i Tanzania (udsendes 4 gange årligt).

Forbønsnetværk for Tyrkiet

Vil du være med til at bede for tyrkiske folkegrupper? Modtag bede- og takkeemner via mail hver måned.

Du skal tilmelde dig hos din lokale præst eller kredsformand. Læs mere om ordningen her.

Verden er blevet mindre, og Danmark får jævnligt nye borgere fra andre lande.

En del flygtninge fra Afrika og mellemøsten er...