NYT
LM’s tværkulturelle lejre har ikke fået fondstilskud for 2017. Nu er der næsten samlet tilstrækkelig penge ind ad andre kanaler
Børnene i legestuen i Rønne har fået en cd og en beskrivelse af fagterne til sangene. Det har gjort, at de allerede kender de nye sange,...
23/06/2017 | Carsten Skovgaard-Holm, Vicegeneralsekretær og missionsleder
22/05/2017 | Signe og Brian Bjørn Nielsen, Missionærer i Mara, Tanzania

Modtag nyhedsmail

Her kan du tilmelde dig en eller flere af LM's nyhedsmails

NYT fra Luthersk Mission

Aktuelt fra ind- og udland med links til LM’s hjemmeside og avisen Tro&Mission (udsendes ca. hver 14.dag).

Tværkulturelt Nyt

Bedeemner og gode historier fra LM’s tværkulturelle arbejde i DK (udsendes en gang om måneden).

Kontakt; international mission

Her får du breve fra LM's missionærer og nyheder fra LM’s internationale arbejde (udsendes 8 gange årligt).

Soma Biblia nyhedsmail

Her får du sidste nyt fra litteraturarbejdet Soma Biblia i Tanzania (udsendes 4 gange årligt).

Forbønsnetværk for Tyrkiet

Vil du være med til at bede for tyrkiske folkegrupper? Modtag bede- og takkeemner via mail hver måned.

Du skal tilmelde dig hos din lokale præst eller kredsformand. Læs mere om ordningen her.

I marts 2015 blev en 9-måneders bibelskole med plads til tolv studerende etableret i Arequipa i det sydlige Peru.

Udover...

Modtag nyhedsmail fra LM