NYT
Hvordan skal vi læse Det gamle Testamente? Og hvilken betydning har det for os i dag? Det stille det nyeste nummer af Budskabet skarpt på
LM’s 150-års jubilæum den 3. marts kommer både til at byde på festlige og seriøse indslag om den halvandet hundrede år gamle forening
16/12/2017 | Ruth og Philip Bach-Svendsen,
11/12/2017 | Johnny Lindgreen, Resursechef i LM

Modtag nyhedsmail

Her kan du tilmelde dig en eller flere af LM's nyhedsmails

NYT fra Luthersk Mission

Aktuelt fra ind- og udland med links til LM’s hjemmeside og avisen Tro&Mission (udsendes ca. hver 14.dag).

Tværkulturelt Nyt

Bedeemner og gode historier fra LM’s tværkulturelle arbejde i DK (udsendes en gang om måneden).

Kontakt; international mission

Her får du breve fra LM's missionærer og nyheder fra LM’s internationale arbejde (udsendes 8 gange årligt).

Soma Biblia nyhedsmail

Her får du sidste nyt fra litteraturarbejdet Soma Biblia i Tanzania (udsendes 4 gange årligt).

Forbønsnetværk for Tyrkiet

Vil du være med til at bede for tyrkiske folkegrupper? Modtag bede- og takkeemner via mail hver måned.

Du skal tilmelde dig hos din lokale præst eller kredsformand. Læs mere om ordningen her.

Kirken i Peru har ikke så mange resurser, men ønsker ikke desto mindre mere bibelundervisning i menighederne.

Peruanere er...

Modtag nyhedsmail fra LM