Adresseliste

LM's adresseliste er kun til internt brug. Filen er derfor låst med en kode.

Adresselisten indeholder kontaktoplysninger på frivillige medarbejdere tilknyttet kredse, frimenigheder og afdelinger.

Listen opdateres 3-4 gange årligt. Har du rettelser til listen, så send dem til LM's kommunikationsteam.

Adresselisten er en pdf-fil, der er låst med en medarbejderkode.