NYT
Fire organisationer tilbyder i fællesskab et forkynderkursus. Formålet er at gøre forkyndelsen i Danmark bedre ved at give forkynderne...
For fire år siden lukkede den lutherske kirke i Cuzco i Peru, fordi der kun var ganske få medlemmer. Nu ønsker lokale kristne at holde...
28/05/2019 | Birger Reuss Schmidt, Menighedskonsulent i LM
21/05/2019 | Carsten Skovgaard-Holm, Vicegeneralsekretær og missionsleder

Modtag nyhedsmail

Her kan du tilmelde dig en eller flere af LM's nyhedsmails

NYT fra Luthersk Mission

Aktuelt fra ind- og udland med links til LM’s hjemmeside og avisen Tro&Mission (udsendes ca. hver 14.dag).

Tværkulturelt Nyt

Bedeemner og gode historier fra LM’s tværkulturelle arbejde i DK (udsendes en gang om måneden).

Kontakt; international mission

Her får du breve fra LM's missionærer og nyheder fra LM’s internationale arbejde (udsendes 8 gange årligt).

Soma Biblia nyhedsmail

Her får du sidste nyt fra litteraturarbejdet Soma Biblia i Tanzania (udsendes 4 gange årligt).

Forbønsnetværk for Tyrkiet

Vil du være med til at bede for tyrkiske folkegrupper? Modtag bede- og takkeemner via mail hver måned.

Du skal tilmelde dig hos din lokale præst eller kredsformand. Læs mere om ordningen her.

I områderne nord for Siem Reap er der kun få menigheder, og de kristne har en temmelig beskeden bibelkundskab.

Countryside...