NYT
I samarbejde med kommunen og Blå Kors uddeler LM'ere overskudsmad fra elite-sportsklubber til resursesvage borgere
LM's missionærer i Peru flytter til turistbyen Cuzco, hvor de skal være med til at starte en luthersk husmenighed op
03/10/2019 | Ole Malmgaard, Missionær i Tanzania
19/09/2019 | Johnny Lindgreen, Resursechef i LM

Modtag nyhedsmail

Her kan du tilmelde dig en eller flere af LM's nyhedsmails

NYT fra Luthersk Mission

Aktuelt fra ind- og udland med links til LM’s hjemmeside og avisen Tro&Mission (udsendes ca. hver 14.dag).

Tværkulturelt Nyt

Bedeemner og gode historier fra LM’s tværkulturelle arbejde i DK (udsendes en gang om måneden).

Kontakt; international mission

Her får du breve fra LM's missionærer og nyheder fra LM’s internationale arbejde (udsendes 8 gange årligt).

Soma Biblia nyhedsmail

Her får du sidste nyt fra litteraturarbejdet Soma Biblia i Tanzania (udsendes 4 gange årligt).

Forbønsnetværk for Tyrkiet

Vil du være med til at bede for tyrkiske folkegrupper? Modtag bede- og takkeemner via mail hver måned.

Du skal tilmelde dig hos din lokale præst eller kredsformand. Læs mere om ordningen her.

Størstedelen af eleverne er første generations kristne, og derfor er der på bibelskolen både fokus på at oplære dem i Bibelen og i at...