Personligt

foto: Carina og Peder Larsen, Randers

Hvad vil du med os, Gud?

18/9/2014 | Ole Solgaard
Carina og Peder Larsens mål er at komme i himlen, og de er derfor åbne for Guds ledelse.

Flere gange har Carina og Peder Larsen måttet stoppe op og lytte til, hvad Gud nu ville med deres liv. Det har ikke altid været så let at finde ud af. Men det er vigtigt for dem at være der, hvor Gud vil have dem, også når de ikke helt forstår hvorfor.

Standset af Gud

Hun er 30 år, og han er 33 år. Sammen med børnene Silas, Amalie og Daniel bor de nu i Bjerringbro i et lille hus, som de er i gang med at renovere og udvide. Tidligere har de boet en årrække i Esbjerg. De fortæller om tre situationer i den proces, hvor de er blevet standset af Gud.

”Vi havde ikke lige regnet med at skulle bo i Bjerringbro. Vi havde det godt med at bo i Esbjerg, men Carina kunne ikke finde arbejde, så hun udvidede jobsøgningen til Midtjylland med ønske om at komme tættere på familien. Meget hurtigt fik hun job i Bjerringbro, og så flyttede vi hertil,” forklarer Peder Larsen, der er industrielektriker.

Bønnesvar dagen efter

Da de flyttede til Bjerringbro, valgte de at være en del af LM’s frimenighed i Randers. Her var der godt at være. Alligevel savnede parret nogle jævnaldrende, da de var de eneste i menigheden med helt små børn. De overvejede at skifte menighed, og i nogen tid bad de Gud om at vise dem vejen i det spørgsmål. En lørdag snakkede og bad de igen om den sag.

”Søndag, altså dagen efter, var vi til gudstjeneste i Randers, hvor vi fik at vide, at en anden ung familie med små børn var på vej til menigheden. Det var helt overvældende for os. På vej hjem snakkede vi om, at der nok måtte være en mening med, at vi skulle blive her i menigheden,” fortæller Carina Larsen.

Planer der ikke lykkes

”Egentlig har vi forsøgt at sælge huset for at flytte tættere på enten Randers eller Silkeborg. Men planerne lykkedes ikke. Vi kunne hverken låne i banken til et nyt hus eller få nok penge for det her. Derimod viste det sig, at vi kunne låne penge i banken til tilbygning og renovering, og det er vi så gået i gang med,” forklarer Carina Larsen.

”Så det har nok ikke været for ingenting, at vi skulle være her i Bjerringbro. Jeg har også været engageret i den lokale børnehave og har fået veninder i byen, som besøger os, og de er åbne for at høre om vores tro.”

Målet er himlen, vejen bestemmer Gud

”Vores mål er at gå på vejen til Himlen og lære vores børn den samme vej at kende, så de også bliver frelst. Derfor må vi også være åbne for, hvilken vej Gud nu leder os ad,” siger Carina Larsen.

Forkortet udgave af artikel trykt i Tro & Mission 3/2013

Kaja Lauterbach

”Det her vidner om, at vi nogle gange får et helt andet – og meget bedre – svar på vores bøn end det, vi selv regner med og håber på.”

Det siger Peter Sejergaard-...

Foto: Omslag til bogen Forkynd for børn
Carl Fr. Wisløff
I forordet til dette hæfte står der, at det primært henvender sig til medarbejdere i børnearbejdet og til foræ...