Arv og testamente

Luthersk Mission modtager med stor tak testamentariske gaver til missionsarbejdet.

Hvis du er glad for Jesus og allerede giver penge til LM's missionsarbejde, så er det måske også naturligt at betænke arbejdet med nogle af dine sidste penge?

I spalten til højre kan du læse om, hvordan du rent praktisk gør det.

Få mere at vide

Du er velkommen til at kontakte Luthersk Mission og få en snak med resursechef Johnny Lindgreen på tlf. 4820 7660 eller 3011 8313. 

Du kan også sende en mail til LM's sekretariat, så vil du blive kontaktet.

Vi giver gerne råd og hjælper med at oprette et testamente, hvori LM er betænkt. Vi kan også tilbyde gratis advokatbistand.

Du kan også selv skrive dit testamente eller få hjælp ved en anden advokat. Ud over et stempelgebyr på 300 kr. er der ingen udgifter ved oprettelsen.

Gaver, der er testamenteret til LM's arbejde, er fritaget for arveafgift som følge af foreningens §12-godkendelse (gavebrevsaftaler).

For at sikre den juridiske gyldighed skal testamentet underskrives og noteres på et dommerkontor. Et testamente kan til enhver tid ændres, hvis dine ønsker eller forhold ændrer sig.

Når testamentet er oprettet, har du fortsat fuld rådighed over din formue uden begrænsninger.

Testamentet træder først i kraft ved din død og omfatter alene formuen til den tid.

Læs mere i denne folder om at oprette testamente til LM.