Ansatte i Danmark

Forkyndelse

LMBU

Tværkulturelt

Nærradio

Diakoni

Andre

Ansatte Sekretariatet

Resurseteam

Ledelsesteam

Kommunikationsteam

Missionskonsulentteam

Andre

Ansatte Internationalt

Cambodja

Tanzania

Etiopien

Peru

Bent Houmaa Jørgensen
Bent Houmaas billede
Frimenighedspræst
2369 1936
Aalborg

Født

1957

Ansat siden

2007

Primært ansvar for forkyndelse, undervisning, sjælesorg og ledelse i Aalborg Frimenighed.

Sjælesørgerisk Familierådgivning 2011
Swahili 1983
Engelsk 1982
Missionsteolog (bachelor) 1980

Forfatter, 'Fri os fra det onde' 2006 og 'Jenga Daraja' 1996
Invandrerkonsulent, forkynder mm i LM Danmark 2002-2007
Afdelingsmissionær, LM Østjylland 1998-2007
Forfatter og redaktør på 'Soma Biblia Kalender' 1998-2001
LM-missionær i Tanzania 1983-1997

Ansat af Aalborg Frimenighed