Ansatte i Danmark

LMBU

Tværkulturelt

Frimenighed

Børn

Musik

Væresteder

Andre

Lejre

Afdelinger

Forkyndere

Familie

Ansatte Sekretariatet

Ledelsesteam

Resurseteam

Missionskonsulentteam

Kommunikationsteam

Ansatte Internationalt

Anders Landkildehus
Afdelingskonsulent
Vanløse
Danmark
Født 1996

Ansat siden

2020

Afdelingskonsulent i LM København 

Studerer teologi på Dansk Bibel-Insitut